over reos

Werkwijze

Onze adviseurs hebben de expertise om complexe projecten tot een goed en gedragen eindresultaat te brengen. Bovendien kennen wij uw regio en de belangen die hier spelen. Wij nemen graag de tijd voor een intake en maken op basis daarvan een offerte inclusief plan van aanpak. Dit plan wordt gedurende het project regelmatig met u afgestemd.

Voor aanvang van een project of opdracht stemmen wij met u af wat uw wensen en verwachtingen zijn en geven wij weer wat voor ons nodig is om uw opdracht tot een succes te maken. Op deze manier werken we samen op een efficiënte en effectieve wijze aan een goed projectmanagement. Wij hechten waarde aan tussentijdse evaluatiemomenten om een project tijdig te kunnen bijsturen. Wij vinden een goede relatie met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners van groot belang. Samen met andere ROS’en hebben wij een klachtenregeling met een onafhankelijke commissie.

Wij blijven, indien u hier behoefte aan heeft en wenst, nauw betrokken bij uw organisatie vanwege de regionale focus van projecten. Daarnaast vinden wij een goede relatie met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners van groot belang.

 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top