focusthema's

Wijkgericht werken

Er is een verschuiving gaande van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En van Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband (GES) naar wijkorganisatie. Nu nog zijn de samenwerkingen veelal georganiseerd rond chronische zorg. Maar in een wijkorganisatie wordt breder samengewerkt in de wijk. Bijvoorbeeld met het sociaal domein en wijkverpleegkundigen, welzijn, scholen en buurthuizen. De nieuwe bekostigingsstructuur Organisatie & Infrastructuur ondersteunt de wijk- en populatiegerichte samenwerking. Maar hóe ga je samenwerken? En met wie? Reos helpt wijkorganisaties met het ontwikkelen van een visie, doelen en een plan van aanpak en de implementatie.

Vier betaaltitels voor ontwikkeling eerste lijn
Samenwerken in de wijk is belangrijker dan ooit. Om deze samenwerking maximaal te ondersteunen, geldt per 1 januari 2019 een nieuwe financieringsstructuur. Het gaat om vier nieuwe betaaltitels voor 
Organisatie & Infrastructuur. Deze betaaltitels ondersteunen de gewenste ontwikkeling van de eerste lijn: van ziekte en zorg naar een wijkgericht beleid voor gezondheid en gedrag. Het gaat om de volgende betaaltitels:

  • Praktijkmanagement (ondersteuning voor optimale samenwerking binnen eerstelijns praktijken)
  • Wijkmanagement (ondersteuning van samenwerking tussen partners in de wijk)
  • Ketenzorg (ondersteuning voor de organisatie van goede chronische zorg)
  • Regiomanagement (ondersteuning van de wijksamenwerkingsverbanden op regio niveau, bijvoorbeeld ICT en richting ziekenhuizen en gemeenten).

Handreiking voor een wijkplan 
Hoe richt je dit wijkgerichte beleid effectief in? In nauw overleg met bijvoorbeeld Zorg en Zekerheid is een handreiking gemaakt voor het opstellen van een jaarplan. Reos helpt wijksamenwerkingsverbanden met het vormgeven van beleid en uitvoering. In die handreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde: hoe werken we nu samen? Wie worden de partners voor wijksamenwerking?  Wat is onze gezamenlijke visie op gezondheid in de buurt? Welke activiteiten ondernemen we om de wijkorganisatie goed te laten werken? Hoe gezamenlijk goede chronische zorg vorm te geven? En hoe betrekken we de inwoner/patiënt hier goed bij? Tenslotte wordt aandacht besteed over wat dit betekent voor de overlegvormen en afstemming met een regio- organisatie. Ook helpen we bij de ontwikkeling van GES coördinator naar wijkmanager. 

De meerwaarde van Reos 
Reos heeft de visie én de kennis van wijksamenwerking en hoe je die als wijkorganisatie het best aanpakt. We weten wat de zorgverzekeraar voor ogen heeft en we kennen de best practices uit de regio. We adviseren wijkorganisaties daarom graag bij het ontwikkelen van een visie, doelen en een plan van aanpak. Dit doen we op basis van de handreiking van het wijkplan. 

Wat kunnen we voor ú betekenen?
Wilt u ook werk maken van een wijkorganisatie met impact? Reos helpt u graag. Neem voor meer informatie contact op met strategisch adviseur John Hoenen via 06 53 59 81 66.
 

Top