actueel

Meer Tijd voor de Patiënt vanuit Positieve Gezondheid

Het programma Meer Tijd Voor de Patiënt moet ervoor zorgen dat huisartsen het ‘goede gesprek’ met de patiënt kunnen voeren. In Den Haag voert regionale huisartsenorganisatie Hadoks dit programma uit. Onze adviseurs zijn nu een jaar bezig met geven van Positieve Gezondheid-trainingen, vanwege onze ruime ervaring met en kennis over dit gedachtegoed. Reden voor een update. 

“Bewustwording van hoe je anders naar de patiënt kunt kijken is echt gegroeid in onze praktijk.  Ook organiseren we zaken concreet anders. Zo spelen onze assistentes nu een belangrijkere rol bij signalering.” Aan het woord is huisarts Ouafae Amekran. Ze vertelt enthousiast over de ervaring van haar praktijk met het programma MTVP en de training Positieve Gezondheid. “We werken nu meer vanuit een gezamenlijke blik op dit onderwerp.”

Vanaf vorig jaar kunnen huisartspraktijken met dit programma starten. Het Integraal Zorg Akkoord stelt dat dit in vier jaar tijd voor alle Nederlanders beschikbaar moet zijn. Deze landelijke ambitie heeft geleid tot het Hadoks Regioplan MTVP. Dit plan is specifiek ontwikkeld voor de regio waarin Hadoks opereert en biedt praktijken de mogelijkheid om deel te nemen aan het project.

Door middel van een vragenlijst zijn interventies gekozen die aansluiten bij de behoeften van de praktijken. Karin Busch, Manager Zorg bij Hadoks, noemt het een ‘lerend proces’: “We werken nauw samen met de trainers en staan in contact met de huisartsen om waar nodig de inhoud en de begeleiding aan te passen. Natuurlijk met als doel om het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van onze huisartsen.”

Positieve Gezondheid

In het eerste jaar is het doel dat praktijken zich ontwikkelen in anders werken en het goede gesprek met de patiënt. Hiervoor vormt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid de basis. Reos heeft hier veel ervaring mee en inspireert en traint al sinds 2017 professionals op dit vlak. Ook is Reos trekker van de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN. Reden om, in opdracht van Hadoks, nu huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten en praktijkmanagers te scholen in (werken met) dit gedachtengoed.

Inmiddels zijn in Den Haag een kleine 30 praktijken gestart met de training, waarvan 6 deze al hebben afgerond. Een van de trainers is Daphne Metaal. “Positieve Gezondheid geeft de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag invulling en richting. Het is inmiddels bewezen dat mensen door deze benadering meer regie en veerkracht ervaren.”

De training

MTVP-Positieve Gezondheid bestaat uit twee dagdelen van drie uur en een digitaal terugkom moment waarin ruimte is om vragen te stellen en ervaringen te delen. Na de training begeleiden de Hadoks Praktijkadviseurs de praktijken om Positieve Gezondheid te borgen binnen de werkwijze van de praktijk. Ook worden goede voorbeelden gedeeld met betrekking tot ‘anders organiseren’ in de praktijk, zoals triage tijdens een druk ochtend spreekuur of lean werken in de praktijk.

Ouafae verdiepte zich al langer in dit gedachtengoed. Voor haar is het niet meer dan logisch dat Positieve Gezondheid een plek heeft in de eerstelijn. “Als mensen vaak terugkomen, dan helpt een nieuwe pil of doorverwijzing niet. Het is dan nodig om door te vragen en breder te kijken. Mensen zijn soms zelfs ontroerd, omdat ze zich nooit zo gehoord hebben gevoeld door een dokter. Dat is al winst.”

Wat kan er wél?

De training heeft Ouafae en haar praktijk geholpen om ook binnen de drukke praktijk te kijken naar wat wél kan: “Het hoeft niet altijd meteen een uur te duren. Je kunt een sessie met het spinnenweb ook opknippen, of alleen ingaan op wat voor de patiënt van belang is. Ook werken we pro-actiever, dus we volgen mensen meer op en benaderen hen zelf. Zo willen we voor zijn dat we ze weer in de wachtkamer zien. Het is leuk om te zien wat dit oplevert.”

Top