actueel

Bijeenkomst werkgroep weten = meten

Georganiseerd door de leden van de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

We volgen of we op de goede weg zijn om onze door de Alliantie PG ZHN gestelde doelen richting 2030 te halen, met inzet van het LUMC, Hogeschool Leiden, Werkplaats Sociaal Domein en GGD Hollands Midden/Academische werkplaats publieke gezondheid. We willen op verschillende niveaus – macro, meso en micro – zichtbaar maken hoe Positieve Gezondheid in onze regio wordt toegepast en hiervan leren wat werkt en wat werkt niet. 


Top