over reos

Over Reos

Reos heeft sinds 2004 als missie om de eerstelijnszorg te versterken en ondersteunen. Om te zorgen dat mensen in de regio de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben, kunnen zorg, gemeenten en welzijn niet zonder elkaar. 

Reos helpt vanuit brede expertise en heel verschillende rollen bij het (beter) organiseren en afstemmen van zorg en welzijn. Reos adviseert, verbindt, versterkt en versnelt.  We hebben een sterk team van adviseurs, met brede kennis, veel ervaring en een netwerk van samenwerkingspartners

Over regio's en domeinen heen

Een belangrijke kracht van Reos is dat we niet alleen op wijk- en gemeenteniveau werken, maar ook in verschillende regio’s: Amstelland, Haarlemmermeer, Haaglanden, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Hierdoor zien we ook wat er in andere regio’s gebeurt. We behoren tot het landelijk dekkende ROS-netwerk waar we kennis halen en delen op thema’s. Die kennis en ervaring delen we met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers.

Onze kernwaarden

Verbinden
Wij ondersteunen onze netwerkpartners bij het verbinden van mensen, belangen en ambities in de complexe wereld van samenwerking over domeinen heen. We voelen ons verbonden met de regio.

Verbeteren
We kijken samen met de eerstelijnszorg en hun netwerkpartners waar verbeterkansen liggen. Bij verbeterprocessen stappen we in waar we echt waarde kunnen toevoegen voor onze partners en kunnen helpen echt impact te maken.

Vertrouwen
We zijn een betrouwbare partner, we doen wat we zeggen. We zijn eerlijk in onze adviezen en communicatie, bouwen aan langdurige relaties, gaan zorgvuldig om met informatie.

Geen winstoogmerk

We zijn in 2004 opgericht als stichting zonder winstoogmerk. En dat zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds. We worden voor een groot deel betaald uit ondersteuningsgelden die beschikbaar zijn via de NZa beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg. Steeds vaker schakelen partijen in de eerstelijnszorg of het sociaal domein Reos ook zelf in.

Bestuur

Reos heeft als stichting een bestuur en Raad van Toezicht. Reos onderschrijft de principes voor goed bestuur en toezicht uit de governance code zorg uit 2017.

In de Jaaroverzichten is meer te lezen over wat Reos heeft gedaan en hoe we dat hebben gedaan.

 

Top