over reos

Over reos

Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Samenhang in aanbod van zorg en ondersteuning is steeds belangrijker. Wij verbinden zorgorganisaties en het sociaal domein om zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Reos adviseert al ruim tien jaar bij samenwerking met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. Naast advies bieden wij ook projectmanagement en interim diensten.


Benieuwd naar ons team

Reos adviseurs zetten zich in voor de programma's: De meerwaarde van eerstelijnssamenwerking, Goed leven met een chronische aandoening, Effectief eigen regie organiseren, Naar regionaal goed afgestemde GGZ, Gezond en waardig oud, Verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk, Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg.

Governancecode zorg
Reos onderschrijft de principes voor goed bestuur en toezicht uit de zorgbrede governance code 2017 voor de organisatie. We vinden het belangrijk om de algemene waarden uit de code, zoals integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, doelgerichtheid en doelmatigheid na te leven.
 
Klantenonderzoek
Reos liet in 2017 een klantenonderzoek uitvoeren naar de dienstverlening. 92% van onze opdrachtgevers en relaties is tevreden over onze dienstverlening, 28% daarvan is zelfs heel tevreden. Daar zijn wij erg blij mee! Lees meer over de kernmerken van de Reos adviseur in de factsheet (PDF).

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top