over reos

Over reos

Het zorglandschap is ingrijpend veranderd. Samenhang in aanbod van zorg en ondersteuning is steeds belangrijker. Wij verbinden zorgorganisaties en het sociaal domein om zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. Reos adviseert al ruim tien jaar bij samenwerking met als resultaat: een goed afgestemd ketenaanbod en een multidisciplinaire ketensamenwerking. Naast advies bieden wij ook projectmanagement en interim diensten.

Reos heeft een team van deskundige mensen met hart voor veranderingsprocessen in zorg en ondersteuning. 

Reos adviseurs zetten zich in voor de programma's: De meerwaarde van eerstelijnssamenwerking, Goed leven met een chronische aandoening, Effectief eigen regie organiseren, Naar regionaal goed afgestemde GGZ, Gezond en waardig oud, Verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk, Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg.

Dat doen wij in de regio's Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord:

Governancecode zorg

Reos onderschrijft de principes voor goed bestuur en toezicht uit de zorgbrede governance code 2017 voor de organisatie. We vinden het belangrijk om de algemene waarden uit de code, zoals integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, doelgerichtheid en doelmatigheid na te leven.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top