over reos

Over reos

Reos is een non-profit, regionaal adviesbureau voor de zorg en het sociaal domein. Patiënten/inwoners hebben vaak te maken met meerdere zorgverleners en hulpverleners, maar de zorg en ondersteuning is daar niet op ingericht. Reos adviseurs verbinden zorgorganisaties en het sociaal domein om zorg en ondersteuning beter op elkaar af te stemmen. We adviseren al ruim tien jaar bij het maken van samenwerkingsafspraken. 

Wij zijn ervan overtuigd dat goed georganiseerde zorg alleen bereikt wordt als partijen samenwerken vanuit een gedeelde visie. Als die er is kunnen er stappen gemaakt worden in het effectief organiseren van preventie en zorg.

Reos adviseurs zetten zich in voor de programma's: De meerwaarde van eerstelijnssamenwerking, Goed leven met een chronische aandoening, Effectief eigen regie organiseren, Naar regionaal goed afgestemde GGZ, Gezond en waardig oud, Verbinden zorg, welzijn en preventie in de wijk, Van eerstelijnsverloskunde naar integrale geboortezorg.

Wij maken deel uit van het landelijke ROS-netwerk. Dit netwerk zet zich in om de samenwerking en organisatiegraad in de eerste lijn te verbeteren en de professionalisering te stimuleren. Reos werkt in de regio's Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord aan dit doel.

Klantenonderzoek 2017

Reos voerde een klantenonderzoek uit. Benieuwd wat opdrachtgevers en andere betrokkenen binnen projecten van ons vinden? Download de factsheet (PDF)

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top