over reos

Over reos

Reos heeft sinds 2004 als missie om de eerstelijns zorg te versterken en ondersteunen. Om te zorgen dat mensen in de regio de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben, kunnen zorg, gemeenten en welzijn niet zonder elkaar. 

Reos helpt vanuit brede expertise en heel verschillende rollen bij het (beter) organiseren  en afstemmen van zorg en welzijn. Reos adviseert, verbindt, versterkt en versnelt.  We hebben een sterk team van adviseurs, met brede kennis, veel ervaring en een netwerk van samenwerkingspartners

Over regio's en domeinen heen

Een belangrijke kracht van Reos is dat we niet alleen op wijk- en gemeenteniveau werken maar ook in verschillende regio’s: Amstelland, Haarlemmermeer, MiddenHolland en Zuid-Holland Noord. Hierdoor zien we ook wat er in andere regio’s gebeurt. We behoren tot het landelijk dekkende ROS-netwerk waar we kennis halen en delen op thema’s. Die kennis en ervaring delen we met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers.

Geen winstoogmerk

We zijn in 2004 opgericht als stichting zonder winstoogmerk. En dat zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds. We worden voor een groot deel betaald uit ondersteuningsgelden die beschikbaar zijn via de NZa beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg. Steeds vaker schakelen partijen in de eerstelijnszorg of het sociaal domein Reos ook zelf in.

Bestuur

Reos heeft als stichting een bestuur en Raad van Toezicht. Reos onderschrijft de principes voor goed bestuur en toezicht uit de governance code zorg uit 2017.

In de Jaaroverzichten is meer te lezen over wat Reos heeft gedaan en hoe we dat hebben gedaan.

 

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top