expertise

Expertise

Reos biedt opdrachtgevers uit de sectoren eerstelijnszorg, specialistische zorg, verpleging en verzorging en uit het sociale domein organisatieadvies, proces- en projectmanagement en interim management.   

Samenwerken aan een goede inrichting van de zorg is het antwoord op de vraagstukken van vandaag en in de toekomst. Reos adviseert bij diverse ketenzorgprojecten. Tegelijkertijd leveren wij ook de menskracht om zorginitiatieven te implementeren en te verankeren. Daarbij hebben wij oog voor de procesmatige kant; is er nog voldoende draagvlak bij betrokkenen in een vernieuwingsproject? 

Soms heeft uw organisatie tijdelijk behoefte aan een ervaren leidinggevende met specifieke kennis of expertise. Reos biedt een interim-management passend bij uw organisatie, het team en met de gevraagde ervaring heeft.

Wij hebben door onze jarenlange ervaring veel contacten in de regio en kennis van de inrichting van zorg. Een Reos adviseur kan u goed adviseren over de te nemen stappen.

Netwerkkaart

Op de Netwerkkaart vindt u de beroepsnetwerken en themanetwerken uit de eerstelijnszorg in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. In een later stadium voegen we ook andere typen netwerken toe.

Een krachtenbundeling van zorgprofessionals is een voorwaarde om samenhangende zorg te organiseren. Adviseurs van Reos begeleiden vele van deze netwerken.

Wilt u dat uw netwerk ook gevonden wordt door andere (zorg)professionals? U kunt uw regionale netwerk aanmelden voor deze kaart. Stuur een e-mail aan Marieke van Schie, aanspreekpunt netwerkvorming.

Top