expertise

Expertise

Reos heeft een team van ervaren adviseurs die gewend zijn in de complexiteit van het huidige zorgveld te werken. We kennen het gefragmenteerde speelveld en de spelers in de regio, weten wat er in de verschillende regio’s speelt, brengen die kennis samen en zitten ook landelijk in relevante kennisplatforms. We hebben veel kennis en specialisten op de belangrijke thema’s van nu. En de adviseurs kunnen in heel uiteenlopende rollen van waarde zijn.

Belangrijke thema’s

Het team van Reos heeft veel ervaring met de belangrijke thema’s van dit moment in zorg en welzijn zoals bijvoorbeeld Positieve Gezondheid, Zorg op de Juiste Plek, strategische samenwerkingen, het betrekken van patiënten en inwoners, eHealth en zelfmanagement, kwetsbare ouderen, organisatieontwikkeling, het beter benutten van data, het ontwikkelen van sterke organisaties met voldoende en sterke bestuurders in de regio.  
Dit zijn onderwerpen die afzonderlijk belangrijk zijn, maar ook in samenhang met elkaar.

Verschillende rollen

De adviseurs van Reos kunnen in heel uiteenlopende rollen van waarde zijn. 
Als projectleider, (strategisch) adviseur, procesbegeleider, verbinder, inspirator, kennisdeler, programma- of projectleider. Reos kan vanaf het begin begeleiden bij het maken van plannen, maar ondersteunt ook bij de implementatie van zorgvernieuwingen. En kan bijvoorbeeld ook helpen bij het vinden en aanvragen van subsidiemogelijkheden.

Onafhankelijk

Belangrijke waarde blijkt ook vaak te zijn dat Reos onafhankelijk is, niet gebonden aan een individuele organisatie of beroepsgroep. Dat maakt het gemakkelijker om te kunnen verbinden over de belangen van individuele partijen heen.Vanuit de maatschappelijke opdracht om de eerste lijn te versterken, steeds meer in verbinding met het sociaal domein.

Top