Reos in het kort

Reos adviseert, verbindt en inspireert professionals en organisaties in de eerste lijn en het sociaal domein. In de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Hollands Midden. Met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk.
 

Samen naar gezonde regio's

Of je nu zorgprofessional of zorgbestuurder in de eerste lijn bent, professional of beleidsmaker bij een gemeente of in het sociaal domein: we zetten ons allemaal in om te zorgen dat mensen gezonder zijn en zich gezonder voelen.

We willen dat mensen die zorg nodig hebben, de juiste zorg op de juiste plek krijgen, zo dicht mogelijk bij huis. Tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten met zorgprofessionals die met plezier hun werk doen. 

Dat vraagt nogal wat van iedereen afzonderlijk en gezamenlijk. Het vraagt bijvoorbeeld om een bredere kijk op ziekte en gezondheid, een sterkere eerste lijn, meer verbinding tussen zorg, gemeenten, welzijn. En het vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en een groter verandervermogen van organisaties, bestuurders en professionals.      

Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio met de juiste zorg op de juiste plek. We zorgen voor samenhang van goede initiatieven, voor inspiratie en prikkels om te vernieuwen en bieden ondersteuning en advies van strategie tot implementatie.  

Onderwerpen die door alles heen spelen:

Nieuws

Top