Vacature voorzitter Raad van Toezicht Reos

Met een team van 18 professionals adviseert, verbindt en inspireert Reos professionals en organisaties in de eerste lijn, het zorg- en het sociaal domein in de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Dat doet ze met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk. Reos onderscheidt zich als een maatschappelijk adviesbureau zonder winstoogmerk en deze thema’s vormen de inspiratie en spelen door alle projecten heen: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Positieve Gezondheid, waarde gedreven zorg, informatisering en digitalisering en de zorgvrager als verbeterpartner.

Reos heeft de ambitie om, samen met haar netwerkpartners, de impact van haar werk te vergroten. Hiervoor is het versterken van domein overstijgend samenwerken en  het professioneel blijven groeien van de organisatie en adviseurs nodig. 

De voorzitter verlaat conform het rooster van aftreden medio 2022 de RvT. We zoeken goede kandidaten die voorzitter van de RvT van Reos willen worden.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Reos.

Klik op Lees meer om de vacature te zien.

Lees meer

Reos in het kort

Reos adviseert, verbindt en inspireert professionals en organisaties in de eerste lijn en het sociaal domein. In de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Hollands Midden. Met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk.
 

Samen naar gezonde regio's

Of je nu zorgprofessional of zorgbestuurder in de eerste lijn bent, professional of beleidsmaker bij een gemeente of in het sociaal domein: we zetten ons allemaal in om te zorgen dat mensen gezonder zijn en zich gezonder voelen.

We willen dat mensen die zorg nodig hebben, de juiste zorg op de juiste plek krijgen, zo dicht mogelijk bij huis. Tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten met zorgprofessionals die met plezier hun werk doen. 

Dat vraagt nogal wat van iedereen afzonderlijk en gezamenlijk. Het vraagt bijvoorbeeld om een bredere kijk op ziekte en gezondheid, een sterkere eerste lijn, meer verbinding tussen zorg, gemeenten, welzijn. En het vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en een groter verandervermogen van organisaties, bestuurders en professionals.      

Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio met de juiste zorg op de juiste plek. We zorgen voor samenhang van goede initiatieven, voor inspiratie en prikkels om te vernieuwen en bieden ondersteuning en advies van strategie tot implementatie.  

Onderwerpen die door alles heen spelen:

Nieuws

Top