actueel

Gangmakers - Alliantie Positieve Gezondheid

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om het voorkomen van ziekte. Om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Over weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor te ontwikkelen.

 

Gangmakerplatform

Het gangmakerplatform (voor de gangmakers van de Alliantie PG Zuid-Holland Noord en een collega) is voor organisaties en initiatieven die aanhaken bij de Alliantie. Belangrijk is dat een brede blik onderdeel is van de organisatievisie en manier van werken. Aanhaken betekent ook meedoen, namelijk menskracht inzetten om acties en projecten op te pakken en het eigen netwerk benutten. Het gangmakerplatform vindt ongeveer vier keer per jaar plaats.

Gangmakerplatform 2024 Dinsdag 26 maart 2024 10:00 - 12:00  
  Donderdag 13 juni 2024 15:00 - 18:00  
  Donderdag 26 september 2024 15:00 - 17:00  
  Woensdag 11 december 2024 10:00 - 12:00
Top