actueel

Leeratelier - Alliantie Positieve Gezondheid

Gezondheid en welzijn gaat om veel meer dan de aanwezigheid van een medische aandoening. Het gaat om het voorkomen van ziekte. Om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan. Over weten hoe je gezondheid zelf kunt beïnvloeden en daar ook de vaardigheden voor te ontwikkelen.

 

Leerateliers

In de regio Zuid-Holland Noord is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid al goed doorgedrongen. Er worden veel initiatieven ontwikkeld. Hoe kunnen we elkaar versterken? En die initiatieven gebruiken als vliegwiel om collega’s en buurtgenoten te stimuleren die bredere blik op gezondheid toe te toepassen in het dagelijkse werk en leven? Deze en andere onderwerpen komen aan bod tijdens de interactieve leerateliers. De leerateliers zijn voor iedereen uit de regio toegankelijk en vindt ongeveer drie keer per jaar plaats.

Aanmelden genodigdenlijst Leeratelier
Let op: de aanmeldbevestiging kan in de SPAM map terecht komen; wij raden aan deze map te controleren. 

Top