actueel

Overleg Communicatienetwerk

Georganiseerd door de leden van de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

Het doel van het communicatienetwerk voor Positieve Gezondheid (PG) in de regio Zuid-Holland Noord is om informatie, verhalen en middelen uit te wisselen zodat we PG binnen organisaties en de regio breder uitdragen. Aan Reos is gevraagd om de linking-pin te zijn voor dit netwerk. Het netwerkoverleg vind elk kwartaal plaats.

Doorlopend hebben we met ons netwerk afgesproken om proactief input te plaatsen in onze besloten groep op 1Sociaaldomein. Dit is de plek om informatie met elkaar te delen over de gebeurtenissen in de regio.

Top