actueel

5 tips voor succesvolle individuele zorgplanning

Individuele zorgplanning; het praten met uw patiënt over zijn doelen, behoeften en motivatie en het gezamenlijk besluiten wat te doen blijkt in de praktijk vaak lastig. Dat is niet zo vreemd. U maakt gebruik van nieuwe strategieën die samen gaan met een gedrags- en cultuurverandering u leert nieuwe competenties aan. 

Knelpunten die adviseurs van Reos vaak horen zijn: ‘Wij hebben een mooi zorgplan, maar ik vergeet het uit te delen aan patiënten.’ ‘Wij hebben geen tijd in het al overvolle consult om ook nog eens aan individuele zorgplanning te doen.’ ‘Mijn patiënten nemen het individueel zorgplan niet mee naar het consult.’ ‘ Hoe krijg ik de patiënt zo ver dat hij de regie neemt?’  Hopelijk helpen deze 5  tips van zorgprofessionals u verder. 

  1. Wakker de motivatie van zorgprofessionals voor individuele zorgplanning aan door hen te laten dromen over hun ideale consult.
  2. Plan tijd in om te oefenen met individuele zorgplanning. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden aan te leren.
  3. Zeg tegen je patiënt dat je oefent met individuele zorgplanning, zodat hij weet waarom je de dingen ‘anders’ doet.
  4. Vraag aan je patiënt wat hij prettig vond aan het gesprek en wat beter kan voor hem. Hij is je beste adviseur.
  5. Plan momenten in waarin zorgprofessionals hun ervaringen met individuele zorgplanning bespreken, zodat zij elkaar kunnen steunen en leren van elkaar.

Wilt u meer weten over individuele zorgplanning? Neem contact op met Ellen Binnema

Top