actueel

Amstellandse psychologen voor verbinding GBGGZ

23 maart vindt een netwerklunch plaats voor Uithoornse GGZ kinder- en jeugd zorgverleners. Initiatiefnemer is PsyZorg. Doel is dat zorgverleners met verschillende achtergronden en specialisaties in de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) elkaar leren kennen. En te verkennen of ze samen het multidisciplinaire netwerk voor kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen verstevigen. 

 

Door alle veranderingen in de jeugdzorg vinden zij het extra belangrijk dat ze elkaar in de zorg dichtbij huis en in de basiszorg goed weten te vinden. Ze bespreken onder andere wat goed loopt sinds jeugdzorg van start is gegaan. Wat beter kan. En wat kinder- en jeugdzorgverleners voor elkaar - en dus hun cliënten - kunnen betekenen?

Reos is gevraagd te adviseren over samenwerking op dit thema. De netwerklunch is een voorbeeld van onze praktische aanpak. Een goed doordacht initiatief kan tot mooie samenwerking leiden. Een aantal jaar geleden organiseerde Reos een zelfde netwerkbijeenkomst in Alphen aan den Rijn. Zij zijn inmiddels uitgegroeid tot het Alphense Kinder en Jeugd netwerk.

De doelgroep is POH-GGZ, eerstelijnspsychologen en orthopedagogen, jeugdpsychiater, cliënt managers jeugd, schoolarts, schoolverpleegkundige. Zij hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reos adviseur Sabine Mira Ferrer.

Top