actueel

Ariene Volmer aan de slag als projectadviseur

Per 1 juni is Ariene Volmer gestart als projectadviseur bij Reos. Vanuit Reos is ze betrokken bij verschillende projecten, o.a. op het gebied van geboortezorg, Positieve Gezondheid en het versterken van de wijksamenwerkingsverbanden. 

De kracht van samenwerking

Ariene studeerde Gezondheidspsychologie en was onder andere werkzaam als preventiedeskundige binnen de GGZ. Voor haar start bij Reos werkte ze in een combinatiefunctie als beleidsmedewerker jeugd(preventie) in het gemeentelijk domein en als coördinator van een Centrum voor Jeugd en Gezin. ‘Als coördinator van het CJG zat ik dicht op de uitvoering en had ik veel contact met professionals vanuit alle netwerkpartners. Ik kreeg daardoor veel mee over wat er speelde in het werkveld en kon daar vanuit de gemeente dan weer op inspelen. Bijvoorbeeld door de inzet van (nieuwe) programma’s of deskundigheidsbevordering op het gebied van eenzaamheid, echtscheiding of ouderschap. Maar ook door professionals en kennis vanuit verschillende disciplines (zorg, onderwijs, kinderopvang, veiligheid, sport, vrijwillige ondersteuning) aan elkaar te verbinden. Onder andere door er letterlijk voor te zorgen dat professionals elkaar ontmoetten, zodat zij elkaar (eerder) konden vinden in de zorg voor gezinnen en jeugdigen. En ook door professionals op inhoudelijke thema’s aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld bij de preventieve aanpak van alcohol en roken”. 

Blij met aandacht voor preventie en brede kijk op gezondheid

Vanuit Reos gaat Ariene de komende periode aan de slag met diverse projecten. Zo zal ze onder andere betrokken zijn bij de lokale coalitie Kansrijke Start in de gemeente Alphen aan de Rijn: vanuit lokale ‘coalities’ van betrokkenen wordt gewerkt aan het bieden van de best mogelijk start voor kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Daarnaast zal ze de Verloskundige Samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het nog verder optimaliseren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind. 

Ariene is blij met de toenemende aandacht voor preventie en de bredere kijk op gezondheid. ‘Voorkomen is beter dan genezen. Onder andere door het bieden van ‘instrumenten’ die direct bijdragen aan de gezondheid van inwoners - waarbij gezondheid een breed begrip is en verder gaat dan alleen het lichamelijk functioneren. Daarnaast is ook de invloed van professionals groot. Ik draag graag bij aan het vermeerderen of versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit verschillende disciplines. Juist door die samenwerking kan passende hulp in een zo vroeg mogelijk stadium geboden worden. Beter voor de inwoner en ook noodzakelijk om de druk op specialistischer zorg te kunnen verminderen’. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vormt daarbij een mooi verbindend thema tussen de eerste lijn en het sociaal domein. In de regio Zuid-Holland Noord zal Ariene betrokken zijn bij de Alliantie Positieve Gezondheid, van waaruit Reos in samenwerking met andere partijen (o.a. met de GGD Hollands Midden) Positieve Gezondheid breder onder de aandacht wil brengen.
 
‘Ook op het gebied van samenwerking zal ik, samen met collega-adviseurs, WSV’s begeleiden bij de uitvoering van de zelfanalyse’. In 2020 ontwikkelde Reos de Zelfanalyse voor Wijksamenwerkingsverbanden. Aan de hand van een vragenlijst die alle zorgverleners binnen een WSV invullen worden de sterke en ontwikkelpunten van het WSV inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan kan een WSV bepalen aan welke punten ze extra aandacht willen besteden. 

“Al met al een divers pallet aan projecten. Ik heb veel zin om hiermee aan de slag te gaan en om de voor mij nieuwe regio’s Amstelland en de Haarlemmermeer te leren kennen”. 

Contact

Wilt u contact opnemen met Ariene Volmer (06 184 255 61) of meer weten over waar zij zich nog meer mee bezig zal houden als projectadviseur bij Reos? 

Mail Ariene
 

Top