actueel

Diëtisten in Amstelland willen samenwerken

Diëtisten in Amstelland willen graag met elkaar samenwerken. De wens is om een regionaal aanspreekpunt te vormen voor gemeentelijke- en zorgorganisaties. Reos begeleidt hen bij het opzetten van deze samenwerking. Momenteel worden regionale thema's vooral op persoonlijke titel besproken, gezamenlijk sta je sterker bij het maken van regionale afspraken.

Daarnaast willen zij kennis delen en ervaringen uitwisselen. Een afvaardiging van de groep diëtisten is begin maart voor het eerst bijeen gekomen om draagvlak te peilen voor het vormen van een diëtistengroep. Draagvlak blijkt volop aanwezig te zijn. De aanwezigen informeren hun achterban en komen in juni weer bijeen om de plannen verder uit te werken.

Reos begeleidt ook in de andere regio's netwerken en groepen diëtisten. De netwerken en groepen fungeren als regionaal aanspreekpunt voor andere zorg- en gemeentelijke organisaties. In de Haarlemmermeer is een informele groep actief; hun samenwerking heeft ertoe geleid dat zij goede ketenafspraken kunnen maken met de huisartsen uit de regio. In Midden-Holland begeleidt Reos een diëtistengroep en in Zuid-Holland het Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord. Dit netwerk beslist onder meer mee over regionale ketenzorgprogramma's door middel van een bestuursfunctie in Knooppunt Ketenzorg.

Zorgprofessionals hebben te maken met vragen zoals; hoe zorgen we voor een goede mandatering en vertegenwoordiging binnen ons netwerk? Welke organisatievorm kiezen we en hoe richten we een bestuursstructuur in? Hoe zorgen we voor een goede onderlinge samenwerking en communicatie? Hoe kunnen we ons als stevige gesprekspartner positioneren? Reos denkt mee als adviespartner bij dit soort vraagstukken en adviseert over de te nemen stappen. 

Herkent u zich in bovenstaande vragen en wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met Marieke van Schie 

Top