actueel

Eenmaal daags een welzijnsrecept in Uithoorn

Mensen die eenzaam zijn, komen soms met medische klachten bij hun huisarts. Ook het verlies van een partner, financiële problemen en de coronacrisis kunnen zorgen voor lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Is er dan altijd een medische of psychologische behandeling nodig? Vaak helpt een andere aanpak beter: Welzijn op Recept. Huisartsen en andere zorgverleners in de gemeente Uithoorn gaan de komende tijd de uitdaging aan om hun patiënten hiermee kennis te laten maken.

Zo startte Stichting Samenwerking EerstelijnsZorg Uithoorn (SEZU) samen met Zorg en Zekerheid op 24 september een 100 dagen challenge. “Samen willen we proberen iedere dag aan een patiënt een Welzijnsrecept voor te schrijven”, vertelt Ilja Snik van SEZU. “Op zo’n recept kan bijvoorbeeld het advies staan om wekelijks te gaan wandelen, iets creatiefs te doen, vrijwilligerswerk of aanhaken bij een eetclub. De patiënt kan er ook voor kiezen in gesprek te gaan met een welzijnscoach van de gemeente. Na de verwijzing van de huisarts wordt dan samen gekeken welke activiteit het beste past bij de wensen.”

“Zorg en Zekerheid is groot voorstander van Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept, waarbij niet de ziekte maar de gezondheid en kwaliteit van leven centraal staan”, vertelt seniorzorginkoper Erik Kramer. “Wij stimuleren zorgverleners actief ermee aan de slag te gaan. Al ruim tien jaar, want we zien dat het werkt. Sommige mensen zijn jarenlang in het medische domein op zoek naar een oplossing. Juist door verder te kijken dan de medische klacht kunnen zorgverleners mensen echt verder helpen.”

Trainingen

SEZU pakte de handschoen, om aan de slag te gaan met Welzijn op Recept, voortvarend op. “We bieden trainingen aan om huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners bij te praten”, vertelt Ilja Snik van SEZU. “We zijn op 24 september begonnen met een training Positieve Psychologie. Die is vooral bedoeld voor zorgverleners die het concept al kennen. Ook welzijnswerkers zijn trouwens van harte welkom. De training op 28 oktober is bedoeld voor zorgverleners en andere geïnteresseerden voor wie Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept
Reos adviseur Eva van Steenbergen en Jan Joost Meijs (voorzitter landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept) begeleiden de beweging om Welzijn op Recept gemeengoed te maken in Uithoorn.  

Top