actueel

Europese samenwerking gezondere voeding

Er is brede steun van 22 EU lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland, het internationale bedrijfsleven en patiëntenorganisaties om het aanbod van voedingsproducten stap voor stap gezonder te maken door het verminderen van zout, verzadigd vet en suikers. Lidstaten, de levensmiddelenindustrie en NGO’s werken samen om dit doel te bereiken. Dat is de uitkomst van de conferentie die op 22 februari 2016 in Amsterdam is gehouden in het kader van het Europees voorzitterschap.

Minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) ontvingen delegaties vanuit het bedrijfsleven, voedingsmiddelenindustrie, retail (supermarkten) NGO’s en  lidstaten. Ook Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (gezondheid en voeding), plaatsvervangend Directeur-Generaal voor bedrijven & industrie, Antti Peltomäki en de WHO en niet-EU landen als Noorwegen en Zwitserland namen deel. Voor het eerst kwamen deze partijen op deze schaal bijeen.

Roadmap
Tijdens de conferentie is brede steun uitgesproken voor de ‘Roadmap for action’.  Daarmee onderschrijven de deelnemers de urgentie voor gezamenlijke actie om het productaanbod stap voor stap gezonder te maken door zout, verzadigd vet en toegevoegde suikers (calorieën) in producten te verlagen. Het gaat om publiek private samenwerking, waar zowel experts uit de lidstaten als de voedingsindustrie en patiënten- en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Minister Edith Schippers: “Ik ben zeer tevreden met de steun die vandaag is uitgesproken. Inmiddels staan 24 Europese landen er al achter. Dat zijn ze nog niet allemaal, ik doe mijn best om nog meer landen hier achter te krijgen, maar ik wil nu aan de slag anders blijven we wachten. Met de conferentie van vandaag hebben we een goede basis om samen te werken aan gezonde producten, zodat de gezonde keuze ook de makkelijke wordt.”

Staatssecretaris Martijn van Dam: “Innovatie is de sleutel voor de land- en tuinbouwsector en voedselproducenten om dat gezondere eten te kunnen maken. Nu zoveel lidstaten en grote levensmiddelenproducenten met elkaar afspraken hebben gemaakt, kunnen hierin stappen worden gezet. Het is belangrijk hierin samen op te trekken. Want burgers in de EU eten voedsel dat uit alle windstreken van Europa afkomstig is.”

Ziektes
De meeste inwoners binnen Europa krijgen te veel zout, verzadigde vetten en suikers binnen. Mede daardoor stijgt het aantal mensen met ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas nog altijd. Verschillende Europese landen zijn al bezig om de hoeveelheid zout, verzadigde vetten en suikers in voedingsproducten terug te verlagen. De manier waarop landen dat doen kent vele variaties terwijl er sprake is van één Europese markt. Daarom is het van belang dat op Europees niveau wordt samengewerkt om de gezonde keuze voor de consument makkelijk te maken.

Deze conferentie is de opmaat naar de informele en formele Europese Ministerraden voor Volksgezondheid die later dit voorjaar worden gehouden. De bedoeling is dat op deze raden politieke besluitvorming plaatsvindt. 

Top