actueel

Gepersonaliseerde zorg met innovatieproeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio

Apotheker Henk-Frans Kwint en patiënt. Foto Hielco Kuipers

De zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed houden. Ketenpartijen in Zuid-Holland Noord namen het initiatief voor de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio. Zij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan met gepersonaliseerde zorg. Reos adviseur Hanneke Zandbergen is bij dit initiatief betrokken als projectleider en Reos adviseurs begeleiden diverse pilots.

Om deze zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat zorgverleners uit verschillende organisaties goed met elkaar samenwerken. Slimme kennistechnologie van STIZON helpt hen daarbij. De proeftuin is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgeroepen als één van de negen proeftuinen voor populatiegerichte zorg.

Gepersonaliseerde zorg met gebruik van Big Data
De kennistechnologie maakt het mogelijk om gezondheidsinformatie vanuit de eerste lijn en vanuit de tweede lijn samen te brengen, onafhankelijk van het ict-systeem. Big data worden opgeschoond en herschikt op het niveau van de individuele patiënt. Deze informatie wordt teruggegeven aan de zorgverlener. De proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio maakt als eerste op regionale schaal gebruik van deze technologie en ontwikkelt deze door. 

Door inzicht in multidisciplinaire data krijgt de zorgverlener een beter beeld en kan daardoor betere keuzes maken voor het verlenen van gepersonaliseerde zorg. Daarnaast kan de huisarts door koppeling van populatiedata zien wie welke zorg nodig heeft en preventief ingrijpen. Zo kunnen onnodige ziekenhuisopnamen worden voorkomen. 

Triple Aim +2 uitkomsten
De betere behandelrelatie, ondersteund met de slimme kennistechnologie zorgt voor een gezondere populatie, een betere ervaren kwaliteit van zorg en een afname van de zorgkosten (Triple Aim). Gezonde zorg, Gezonde regio heeft daar twee meetpunten aan toegevoegd, namelijk de interventie levert de patiënt meer eigen regie op en de zorgverlener is meer tevreden over de uitvoering van zijn werk. 

Predescribing en shared desicion making
Afgelopen jaar zijn binnen Gezonde zorg, Gezonde regio diverse pilots uitgevoerd in zorgverlenerspraktijken om de behandelrelatie met de patiënt te optimaliseren. 

Een van die pilots ging over het zorgvuldig verminderen van medicatie (predescribing) bij 70-plussers die zeven medicijnen of meer gebruiken. Veel (preventieve) geneesmiddelen zijn op jongere leeftijd gestart. De positieve effecten van deze middelen op oudere leeftijd zijn niet altijd onderzocht. Op oudere leeftijd worden geneesmiddelen minder goed afgebroken, waardoor ouderen een verhoogd risico hebben op bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige complicaties zoals maagbloedingen, uitdroging en botbreuken. Vooral huisartsen beschikken over te weinig kennis hierover en schrijven voor volgens de algemene richtlijnen die niet toegespitst zijn op ouderen. 

Gepersonaliseerde zorg in plaats van geprotocolleerde zorg
Uitkomst van de proef predescribing, waarin de oudere actief werd betrokken bij besluitvorming over zijn medicatie, is dat het aantal medicijnen werd teruggebracht en dat er minder gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door medicatie. Patiënten geven aan tevreden te zijn over de mogelijkheid om mee te beslissen. Bovendien zorgt de aanpak voor kortere lijnen tussen apothekers en huisartsenzorg.

Meer eigen regie door thuismeten bloeddruk
Een andere pilot geeft patiënten de mogelijkheid om meer eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zorgproces. Dit  versterkt de ervaren kwaliteit van zorg. Per patiënt worden 3 consulten van 15 minuten per jaar uitgespaard. De digitale communicatie kost minder tijd. Patiënten zijn tevreden over de proef en willen doorgaan met thuismeten. 

Op 28 november werden de uitkomsten van de proeftuin gedeeld met zorgverleners uit de regio, verzekeraars en beleidsmakers in de zorg. De ketenpartners van Gezonde zorg, Gezonde regio bekijken welke succesvolle kleinschalige initiatieven zich lenen voor regionale opschaling. 

Download de factsheet (PDF) of lees meer over deze pilots.
Meer informatie over Gezonde zorg, Gezonde regio vindt u op: www.gzgr.nl 
 

Top