actueel

Gezonde zorg, Gezonde regio bouwt verder aan betere zorg

Rijncoepel, Zorg en Zekerheid,  Zorgbelang Zuid-Holland en Alrijne Zorggroep schaarden zich gemeenschappelijk achter het vraagstuk hoe ook in de toekomst de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk kan blijven, met behoud van kwaliteit. Zij namen het initiatief tot het programma Gezonde zorg, Gezonde regio. Reos voert in opdracht van dit programma de projectleiding, samen met Eric Hiddink van Health Base. Ook begeleiden Reos adviseurs de pilotgroepen en coördineren de communicatie-activiteiten.

Technische doorbraak
Gezonde zorg, Gezonde regio wil de patiënt inzicht geven in zijn gezondheidsuitkomsten zodat deze beter kan sturen op zijn gezondheid, ondersteund door zorgprofessionals. Daarvoor moeten data uit verschillende informatiesystemen gehaald worden. Gezonde zorg, Gezonde regio heeft bewezen dat het technisch mogelijk is om op regioniveau, periodiek en geautomatiseerd de juiste data inzichtelijk te maken voor de patiënt. Dit is een grote doorbraak voor het volslagen van het programma. Belangrijker nog is om stil te staan bij het inrichten van de juiste governance rondom de dataverzameling. Een vertegenwoordiging van patiënten en zorgprofessionals buigen zich over de vragen: Wie mag deze informatie inzien? Wie mag de data gebruiken? 

Pilotgroepen starten na voorbereiding
In pilotgroepen denken zorgprofessionals na over de juiste interventies bij de behandeling van een patiënt die leiden tot meer gezondheid, een betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. In 2015 zijn zij gestart met de voorbereidingen en medio 2016 zullen enkele pilotgroepen hun pilots gaan uitvoeren. Vital Innovators werkt in opdracht van Gezonde zorg, Gezonde regio aan een deelproject om te komen tot een ‘gezonde behandelrelatie’. Met de verkregen inzichten in de huidige behandelrelatie is het doel om te komen tot een gezamenlijke visie van zorgprofessionals en patiënten en vervolgstappen te nemen om dit doel daadwerkelijk te bereiken. 

Gezonde zorg, Gezonde regio uitgeroepen tot VWS-proeftuin 
Gezonde zorg, Gezonde regio is uitgeroepen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als één van de negen proeftuinen voor zorginnovatie.  

Dit jaar zijn ook Alphen op één Lijn! en SCAL Diagnostiek officieel aangesloten bij Gezonde zorg, Gezonde regio.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Hanneke Zandbergen, projectleider Gezonde zorg, Gezonde regio.

Top