actueel

Hoe krijg ik mijn patiënt zo ver?

Hanna Biesheuvel

Reos verzorgt trainingen ‘Hoe krijg ik mijn patiënt zo ver’. Als u de naam van die patiënt op de afsprakenlijst ziet staan, zakt de moed u in de schoenen. U slaakt een diepe zucht: wat nú weer? Iedere zorgverlener ergert zich wel eens aan een bepaalde patiënt, voelt zich in het contact machteloos of krijgt het gevoel te worden ‘leeggezogen’ terwijl zichtbaar resultaat uitblijft.

 

Reos heeft Hanna Biesheuvel, zelfstandig coach en trainer aangetrokken voor deze training: “In de relatie met de patiënt streeft een zorgverlener naar harmonie: je luistert, vraagt door en adviseert naar beste weten. Maar met sommige patiënten wil het soms niet boteren of zijn er meningsverschillen die uit de hand lopen. Gevolg is dat de patiënt uw advies niet opvolgt en u gefrustreerd achterlaat”.  De meeste mensen zijn blij met de tijd en aandacht die de zorgverlener hen biedt. Maar sommige patiënten zijn eisend of dwars; ze voelen zich gediscrimineerd of hebben last van het beruchte ‘korte lontje’. En natuurlijk heb je als zorgverlener soms ook je dag niet, of een patiënt strijkt je per definitie tegen de haren in omdat die nu eenmaal ‘je type’ niet is. En toch wordt van u professioneel, klantvriendelijk gedrag verwacht. 

In de training worden handvatten aangereikt hoe hier mee om te gaan. Er is niet alleen aandacht voor de gedrags- en communicatiestijl van de patiënt, maar ook voor die van de zorgverlener. Een patiënt die zich claimend opstelt, zal vaak zelf al een openingsvraag hebben gesteld, al dan niet onder toevoeging van het dramatische appel: ‘U móet me helpen!’. Hanna Biesheuvel: “Onderdruk de neiging het gezegde onmiddellijk te weerleggen met een ontkennend ‘ja, maar…’, een bagatelliserend ‘kom, kom, dat valt toch wel mee…’ of een op dat moment nietszeggend  ‘dat begrijp ik’. Geef de patiënt eerst erkenning. U komt hiermee tegemoet aan een belangrijke behoefte van de claimende patiënt, namelijk de behoefte zich gekend en begrepen te voelen”. 

De training is afwisselend theoretisch en praktisch ingericht. Hanna Biesheuvel: “In het eerste dagdeel van de training leren deelnemers om gedragsstijlen bij patiënten en bij henzelf te herkennen zodat zij beter in staat zijn de patiënt te helpen, hun eigen doel in het oog te houden én hun energie te bewaken”. In het tweede dagdeel wordt aan de hand van door deelnemers ingebrachte casussen verdiepend geoefend met verschillende gedragsstijlen.

De training is geschikt voor huisartsen, POH’s en paramedici. De training duurt twee dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en is geaccrediteerd voor huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten. Het maximale aantal deelnemers is 12. 

Wilt u een training 'Hoe krijg ik mijn patient zo ver' volgen? Neem contact op met Ellen Binnema.

Top