actueel

Inzage in het patiëntendossier: van landelijke verplichting via regionale samenwerking naar lokale implementatie

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk het recht hun medisch dossier bij de huisarts elektronisch in te zien. Bij de invoering daarvan komt nogal wat kijken. Drie beroepsorganisaties (LHV, NHG en InEen) hebben daarom het programma OPEN opgezet om huisartsen hierbij te ondersteunen. Daarbij is gekozen voor een regionale aanpak: de ondersteuning en subsidie is beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van huisartsen. Op die manier willen de beroepsverenigingen de individuele praktijken ontlasten, maar tegelijkertijd regionaal maatwerk kunnen bieden. Zo is de basismodule van OPEN verplicht, maar kan elk samenwerkingsverband er voor kiezen of zij aanvullende ondersteuningsmodules willen afnemen.

We vragen Else Leih, adviseur bij Reos op het gebied van eHealth, wat meer te vertellen over dit programma en de gevraagde regionale samenwerking in de praktijk. “In de regio Zuid-Holland Noord bereiden  de zorggroepen van NZLO, Sleutelnet en Reos gezamenlijk een aanvraag voor.  We hebben dit snel kunnen opzetten, omdat er al lang een goede onderlinge samenwerking bestaat. Het voordeel van de regionale aanpak is dat we kunnen inspelen op regionale wensen en behoeften. ”

Het gaat om meer dan een ICT-voorziening
Else benadrukt dat de inzage in het patiëntendossier veel meer is dan alleen een technische voorziening: “Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat juist de arts informatie in het dossier anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is. In de praktijk zullen er ook neveneffecten zijn, zoals patiënten die een extra beroep doen op de  huisartsen. Daar zullen we goede oplossingen voor moeten vinden. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook over deze ervaringen en de resultaten regionaal kennis uitwisselen.”

Binnenkort kunnen de huisartsenpraktijken in Zuid-Holland Noord nadere informatie en vragen via hun zorggroepen verwachten. We verkennen in de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland en Hollands Midden of er belangstelling is om rond OPEN samen te werken. 

Meer informatie

Top