actueel

Jan Kamp nieuwe strategisch adviseur Reos

Jan Kamp (53) is deze week begonnen als strategisch adviseur bij Reos. Hij gaat zich in eerste instantie vooral bezig houden met organisatie & infrastructuur, strategische allianties en integrale ketenzorg.

Hij heeft jarenlange ervaring als organisatieadviseur en programmamanager in de zorg en hij was initiatiefnemer van een aantal innovatieve zorgprojecten, vooral in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Zijn denkwijze en aanpak zijn waardevol voor veel bredere projecten waar Reos bij betrokken is. Want zorgvernieuwing en het samen bouwen aan netwerken passen hem helemaal.

Van zuilen naar netwerken

‘Er wordt veel náást elkaar georganiseerd in de zorg. Tussen alle zuilen zijn er ruimtes waar mensen tussen kunnen vallen. Tegelijkertijd is er ook overlap, waar dingen onnodig dubbel worden gedaan.
Met netwerken bouw je niet aan een nieuwe zuil, maar zorg je voor flexibele knooppunten van zorg. Waardoor cliënten soepeler door alle zorg heen gaan, maar ook het werken voor professionals meer voldoening geeft en je kosten kunt besparen.

Gezamenlijke droom

Het leukste aan projecten in de zorg is voor mij dat je met elkaar een gezamenlijke droom gaat formuleren. Wat willen we met elkaar bereiken? Daarna ga je pas ‘terugkaderen’: hoe gaan we dat doen? Wat hebben we nodig en wie hebben we nodig? 

Mooi werkgebied

Het werkgebied van Reos is een mooi gebied als het om zorgvernieuwing en zorg en welzijn gaat. Met Leiden heb je hier een grote stad met een fantastisch ziekenhuis, maar veel minder grootstedelijke problematiek dan Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Om zorg te vernieuwen heb je hier een fijne basis. De valkuil is dat mensen soms minder snel geneigd zijn tot vernieuwing als het water niet tot aan je lippen staat. Dat maakt dit een interessant en uitdagend gebied om mee te werken aan de zorg van de toekomst.’

Neem contact op met Jan

LinkedIn

Top