actueel

Janna Goessens nieuwe voorzitter Diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord

Diëtist Janna Goessens is de nieuwe voorzitter van het netwerk van diëtisten in Zuid-Holland Noord. Zij volgt Annelies Kapaan op.

Annelies Kapaan legt haar taak als voorzitter neer omdat dit niet meer te combineren valt met haar dagelijkse werk als diëtist. Janna Goessens is tijdens de netwerkbijeenkomst van de diëtisten unaniem gekozen als haar opvolger. Het diëtistennetwerk en Reos bedanken Annelies Kapaan voor haar inzet de afgelopen jaren, zij blijft betrokken bij het netwerk. Wij wensen Janna Goessens veel succes met het voorzitterschap.

Eind 2013 is het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord officieel opgericht. Reos heeft begeleid bij het opzetten van het netwerk. Inmiddels is het diëtistennetwerk een duidelijk aanspreekpunt voor zorgprofessionals, ziekenhuizen in de regio en Zorg en Zekerheid en heeft het netwerk afstemming met hen over diëtetiek. Het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord denkt en beslist onder meer mee over regionale ketenzorgprogramma's via Knooppunt Ketenzorg. Er is onderlinge kennisuitwisseling, er zijn regionale scholingen en er zijn regionale werkafspraken gemaakt over diëtiek op de chronische aandoeningen; diabetes, CVRM, COPD, Ouderenzorg met het zorgpad ondervoeding, Osteoporose, Oncologie, Angst en Stemmingsstoornissen.

Het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord professionaliseert verder en stelt binnenkort onder begeleiding van Reos een beleidsagenda op.

Top