actueel

John Hoenen consulent bij Zelfzorg Ondersteund!

John Hoenen, adviseur Reos wordt door de alliantie Zelfzorg Ondersteund ingezet om zorggroepen verder te helpen met zelfmanagement. Hij vervult de rol van consulent namens het landelijk  ROS-netwerk. Zorggroepen en eerstelijnssamenwerkingsverbanden kunnen een beroep doen op Hoenen voor praktische ondersteuning en informatie over zelfmanagement. 

Kom Verder met ondersteunde zelfzorg
Veel zorggroepen en eerstelijnssamenwerkingsverbanden zijn bezig met persoonsgerichte zorg, het individueel zorgplan, ehealth en zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening. Soms met succes, soms met horten en stoten. Kan het sneller, efficiënter? Landelijk hebben patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars zich breed verbonden in de alliantie Zelfzorg Ondersteund. Met praktische ondersteuning en informatie willen zij zelfmanagement een flinke stap verder brengen.

Scan&Plan bijeenkomsten
Zelfzorg Ondersteund! biedt  -kosteloos!- Scan&Plan sessies aan zorggroepen en samenwerkingsverbanden aan. John Hoenen is één van de consulenten die deze bijeenkomsten begeleidt. 

Tijdens een Scan&Plan sessie zetten we op een rij waar de zorggroep staat met hun eigen zelfmanagementplannen, wat een goede volgende stap is en wat daarvoor nodig is. We leggen dit vast in een Projectplan samen met afspraken over de financiering. Investeren in zelfmanagement loont. Zelfzorg Ondersteund! neemt daarom drempels weg, die zorggroepen mogelijk ervaren bij het opzetten en uitvoeren van zelfmanagement. Zo is er aanvullend budget beschikbaar (afkomstig van de zorgverzekeraars) als verbeterplannen voor zelfmanagement moeilijk zelf of in samenspraak met de zorginkoper gefinancierd kunnen worden. Doorlopen van de Scan&Plan is voorwaarde om een dergelijke aanvraag voor extra financiering te doen.

Meer weten?
Wilt u weten of Scan&Plan bijeenkomsten iets voor u zijn? Neem contact op met John Hoenen.
Persoonsgerichte zorg wordt op allerlei manieren door Reos gestimuleerd. Ellen Binnema kan u daar alles over vertellen. 

 

 

Top