actueel

Kennis over individueel zorgplan gebundeld

NIVEL publiceert een kennissynthese waarin de stand van zaken rond het individuele zorgplan op een rij wordt gezet. Wat is een individueel zorgplan en waarvoor is het bedoeld? Hoe wordt het momenteel gebruikt in de zorg en wat zijn de ervaringen? Wat heeft het individueel zorgplan tot nu toe opgeleverd en waar liggen de uitdagingen om het gebruik verder te stimuleren?

Veel beleidsmakers, zorgverleners en patiënten hebben hoge verwachtingen van het individueel zorgplan (IZP). Dit zorgplan moet bijdragen aan een betere, efficiëntere en daarmee goedkopere zorg en het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van chronisch zieken bevorderen. Tot op heden is de meerwaarde van het werken met een individueel zorgplan echter nog niet aangetoond, zo blijkt uit de kennissynthese ‘Het gebruik van individuele zorgplannen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte’ van het NIVEL. Hierdoor verloopt invoering van dit individueel zorgplan in de praktijk moeizaam.

Persoonsgerichte zorg
Het individueel zorgplan is een set van afspraken tussen een patiënt en zijn zorgverlener over zorg en zelfmanagement. De afspraken zijn gebaseerd op de persoonlijke doelen, wensen en mogelijkheden van een patiënt en komen via gezamenlijke besluitvorming tot stand.

Binnen de eerstelijnszorg hebben huisartsen en praktijkondersteuners een belangrijke taak om mensen met een chronische ziekte te ondersteunen bij het omgaan met hun aandoening en het optimaliseren van hun kwaliteit van leven. Het leveren van persoonsgerichte zorg en het bevorderen van zelfmanagement zijn daarbij van belang. Het individueel zorgplan (IZP) is ontwikkeld met als doel de spil te zijn in de persoonsgerichte zorg voor mensen met een chronische ziekte. In de praktijk komt dit volgens onderzoeker Monique Heijmans nog niet zo van de grond. Zowel zorgverleners als patiënten zijn vaak terughoudend om met dit zorgplan aan de slag te gaan. Wel zijn er recent allerlei initiatieven om het gebruik van het individueel zorgplan binnen de zorg te bevorderen zoals de ‘Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming voor doelen en zorgafspraken’.

Actuele kennis gebundeld
Het NIVEL doet al enkele jaren onderzoek naar ervaringen met het individueel zorgplan in de zorg voor chronisch zieken, zowel onder patiënten als zorgverleners. In deze kennissynthese zijn actuele kennis op basis van literatuuronderzoek, bestudering van relevante websites en de resultaten van NIVEL-onderzoek gebundeld. De kennissynthese richt zich op de ervaringen met het individueel zorgplan in Nederland binnen de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

De Kennissynthese Het gebruik van individuele zorgplannen in de zorg voor mensen met een chronische ziekte is hier te downloaden.

Bron: ZorgenZ

Top