actueel

Marie-Antoinette Bäckes en Duco Stuurman treden toe tot RvT Reos

Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn en Duco Stuurman treden per 12 mei toe tot de Raad van Toezicht van Reos. Hiermee is de vernieuwing van de raad compleet. 

Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn is werkzaam als zelfstandig (bestuurs-) adviseur en toezichthouder voor maatschappelijke organisaties. De rode draad in haar activiteiten is ontwikkelen van leiderschap, stimuleren van samenwerking in en tussen organisaties en versterken van de positie van de klant. Zij bekleedt diverse functies in de zorg, onder meer: voorzitter van de Raad van Toezicht bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, programmaleider ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’ (brancheorganisaties in GGZ en opvang), tranchemanager programma In voor zorg! (ministerie van VWS en Vilans) en lid van de programmacommissies Nationaal Programma Ouderenzorg en Memorabel (ZonMw).

Duco Stuurman is lid van de directieraad van de gemeente Eindhoven, portefeuille sociaal domein. Hij is daarnaast voorzitter van de vereniging NDSD, waarin de directeuren van de grote gemeenten zijn aangesloten. En hij is actief in verschillende landelijke werkgroepen rondom samenwerking tussen gemeenten, aanbieders en het Rijk. Hij was daarnaast Ketenregisseur PGB tot februari 2016, waar hij onder andere de regie voerde op de PGB-keten om het complexe herstelplan van het PGB te realiseren. Hij was tot februari 2016 als concerndirecteur met de portefeuille Maatschappelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zaanstad, onder meer programmatisch verantwoordelijk voor de implementatie van de drie decentralisaties vanuit het Rijk: Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet.  

De Raad van Toezicht bestaat per 12 mei 2016 uit vijf leden. 

Rob Hartings, voorzitter 
Marie-Antoinette Bäckes-Kapteijn, lid
Jeroen van der Meer, lid
Duco Stuurman, lid
Robert Verheij, lid

Top