actueel

Meer participatie door Welzijn op Recept in Noordwijk

Neline van Toor, welzijnscoach Noordwijk

“Om mij goed te voelen moet ik iets nuttigs doen, dat heb ik gewoon nodig”, zegt een vrouw die door bemiddeling via Welzijn op Recept een ouder echtpaar bezoekt. Neline van Toor, welzijnscoach en projectleider van Welzijn op Recept in Noordwijk vertelt wat een ogenschijnlijk klein duwtje in de goede richting kan doen om mensen weer te laten participeren in de samenleving. Reos adviseur Monica van Papendrecht hielp Van Toor met het opzetten van de pilot Welzijn op Recept.

Weer participeren
Een groot deel van de mensen die regelmatig bij de huisarts komt heeft psychosociale problemen. Ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een partner of relatieproblemen kunnen hiervoor zorgen. Deze psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Als er geen medische of psychologische behandeling nodig is maar deze klachten wel aanhouden helpt Welzijn op Recept. Deze preventieve aanpak is gericht op participatie; mensen stimuleren om weer sociaal actief te worden. 

 ‘mensen stimuleren om weer sociaal actief te worden’

Eenzaam
Mensen hebben soms net dat extra duwtje in de goede richting nodig. Neline van Toor is welzijnscoach en projectleider van Welzijn op Recept in Noordwijk: “Rationeel weten mensen wel dat het goed is om er op uit te gaan, mensen te ontmoeten en te sporten, maar emotioneel is de stap te groot. Veel mensen die ik spreek zijn eenzaam en een open gesprek met hen helpt vaak al. Zij kunnen dan even hun hart luchten bij iemand die geen hulpverlener is.” Na een verwijzing via een huisarts, praktijkondersteuner, een persoon uit het sociaal team of maatschappelijk werk voert Neline een kennismakingsgesprek met de patiënt en koppelt zij hem of haar aan een welzijnsactiviteit. Bijvoorbeeld sporten, biljarten, samen koken of vrijwilligerswerk. Omdat de activiteiten dicht bij huis zijn en regelmatig gehouden worden kan een persoon de activiteit gemakkelijk inbedden in zijn of haar dagelijks leven. Dit vergroot de kans dat hij of zij weer sociaal actief wordt. “Ik koppel na een match-poging altijd terug naar de verwijzer, ook als een match niet gelukt is.”

Persoonlijke match
“Laatst heb ik een persoonlijke match gemaakt tussen een vrouw en een ouder echtpaar”, vertelt Neline van Toor enthousiast. De vrouw was na haar pensionering depressief geraakt en is nu weer bezig haar leven nieuwe invulling te geven. Na een kennismakingsgesprek heb ik een persoonlijke match gemaakt met een ouder echtpaar die bijna het huis niet meer uitkwam doordat hij in een rolstoel zat en zij met een rollator liep. De vrouw gaat zo nu en dan met dit echtpaar wandelen en duwt dan de rolstoel. Het geeft haar het gevoel dat zij weer nodig is, ertoe doet. Naast dat het hun veel plezier geeft om samen iets te ondernemen.”

Effecten
Uit onderzoek in Nieuwegein naar Welzijn op Recept blijkt dat mensen zich na tussenkomst van Welzijn op Recept zich gezonder voelen, meer zelfvertrouwen hebben, zichzelf beter kunnen redden en meer toekomstperspectief hebben (N=204). De pilot in Noordwijk is begin dit jaar gestart en duurt een jaar. Doelstelling is om in totaal 50 mensen te koppelen aan een welzijnsactiviteit of een persoonlijke match te maken. Neline van Toor: “Er is een grote vraag. Binnen twee maanden heb ik voor 25 mensen een match-poging gedaan. Verwijzers weten mij te vinden, zij zien het als een bonus dat zij mensen kunnen verwijzen en waarderen het initiatief. Daarnaast hoop ik dat mensen die gekoppeld zijn aan een welzijnsactiviteit sociaal actief blijven. 

Advies Reos ‘Welzijn op Recept’ 
Monica adviseerde Neline van Toor bij de opzet van een plan van aanpak voor Welzijn op Recept in Noordwijk en treedt op als haar sparringspartner tijdens de pilot. Neline van Toor: “Ik heb daar veel aan gehad. Monica zit goed in de materie en deelde, vanuit haar ervaring, veel informatie met mij hoe ik de methode efficiënt kon opzetten in Noordwijk. Zo kon ik snel doorpakken in het opzetten van de pilot.” Eerstelijnsorganisatie Stichting Rijncoepel, Kwadraad maatschappelijk werk en Stichting Welzijn Senioren Noordwijk en Reos dachten mee over de aanpak en stelden hun kennis en ervaring beschikbaar. 

Reos heeft inmiddels in meerdere gemeenten, zoals Warmond, Leiden en Noordwijk, Haarlemmermeer geadviseerd bij de opzet van Welzijn op Recept en een plan van aanpak. De opdrachtgevers zijn blij met de kennis en ervaring die Reos inbrengt, waardoor het proces om ‘Welzijn op recept’ te introduceren sneller en professioneler verloopt. 

Financiering
De inzet van Reos adviseur Monica van Papendrecht is gefinancierd uit gelden vanuit de NZa beleidsregel ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’  (BR/CU 7087) beheerd door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De gemeente Noordwijk stelde financiering beschikbaar voor het opzetten en de pilotfase van Welzijn op Recept. De kosten van de welzijnsactiviteiten worden betaald door de persoon die deelneemt aan de activiteit.

Meer weten?
Bent u enthousiast over Welzijn op Recept en wil u de methode ook introduceren in uw gemeente? Neem contact op met Monica van Papendrecht of bel 071 566 1818.

Top