actueel

Multidisciplinair groepsconsult in Den Haag Zuidwest

Eind december gaf een divers gezelschap van enthousiaste professionals en ervaringsdeskundige in het Leefstijlcentrum Haaglanden het startsein om met elkaar in Den Haag Zuid West de multidisciplinaire groepsconsulten voor mensen met prediabetes en obesitas uit te bereiden. Dit gaan we doen met betrokken professionals uit het medisch en sociaal domein in de wijken Moerwijk, Morgenstond, Wateringse Veld en Bouwlust-Vrederust.

De aanleiding

De aanleiding voor het starten van multidisciplinaire groepsconsulten in Den Haag Zuidwest is het groeiende aantal inwoners, de vergrijzing, de toename van complexe zorg en de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn en het arbeidstekort in de zorg.
Dit brengt een grote uitdaging met zich mee om de zorg voor laagcomplexe problematiek samen met huisartsen en paramedici in de wijk te bundelen.

Ervaringen uitwisselen, elkaar steunen en tips geven

Het multidisciplinaire groepsconsult is een nieuwe proactieve zorgvorm in de eerste lijn die een ondersteuning kan zijn voor huisartsen en een antwoord biedt op de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Steeds meer mensen hebben chronische aandoeningen en zelfmanagement wordt steeds belangrijker. In een multidisciplinaire groepsconsult krijgen patiënten meer kennis over en inzicht in hun aandoening, en leren ze meer eigen regie over hun leven en gezondheid te nemen. Daarnaast kunnen patiënten ervaringen uitwisselen, elkaar steunen en tips geven, waardoor de motivatie om te leren en de leefstijl aan te pakken wordt verhoogd. Uit de multidisciplinaire groepsconsult kunnen ervaringsdeskundigen voortkomen die weer als motivators kunnen worden ingezet bij volgende multidisciplinaire groepsconsulten.

Top