actueel

Nieuwe fase breekt aan voor Achterstandsfonds in de regio

De ondersteuning van het recent opgerichte Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer is per 1 april door Reos overgedragen aan stichting ©aliber. Samen met het bestuur en de ambassadeursgroep van het fonds zal ©aliber zich inzetten voor verdere versterking van de huisartsenzorg aan mensen met een achterstand.

Het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer is per 1 januari 2021 opgericht door eerstelijnsorganisaties in de betreffende regio’s. Het fonds ondersteunt huisartspraktijken die patiënten hebben met achterstandsproblematiek. In het bestuur zitten bestuurders van de zorggroepen uit de verschillende regio’s en de preferente verzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ. Daarnaast is er een ambassadeursgroep, bestaande uit huisartsen uit elke regio die meedenken over ondersteuningsvraagstukken en huisartsen hierbij betrekken. 

Van voorbereiding naar uitvoering

Organisatieadviesbureau Reos heeft de voorbereidingsfase van het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer begeleid. “Wij zijn er trots op dat we samen met de eerstelijnsorganisaties een sterke structuur hebben neergezet om huisartsen met achterstandsproblematiek op een grotere schaal te helpen”, aldus Marieke van Schie en Hanneke Zandbergen van Reos. 

Nu deze fase succesvol is afgerond, worden ondersteunende werkzaamheden overgedragen aan stichting ©aliber, dienstverlener voor eerstelijnsorganisaties en -professionals. Het betreft taken op het gebied van bestuurlijke ondersteuning, projectcoördinatie, financiële administratie en communicatie. “Met de diverse expertises die ©aliber in huis heeft, ondersteunen we de huisartsambassadeurs en het bestuur om de gelden van het Achterstandsfonds breed en efficiënt in te zetten in onze regio”, vertelt projectleider Jacqueline Wallaart. “De insteek daarbij is een zo groot mogelijke groep (achterstands)huisartsen en daarmee patiënten te bereiken. De gedegen voorbereidingen en overdracht van Reos geven ons vertrouwen in een goede start. Daar waar we bij de uitvoer van projecten gebruik kunnen maken van hun kennis en netwerk, zullen we dat zeker doen.”

Reos werkt in de subregio’s van het fonds aan onder meer preventie, wijkontwikkeling en gezondheidsvaardigheden. Van Schie: “Hierdoor weten onze adviseurs wat er in elke regio gebeurt en kunnen we inhoudelijke verbindingen blijven leggen en onze kennis delen ten behoeve van het Achterstandsfonds.”

Dienstenaanbod voor huisartsen

Het nieuwe fonds streeft ernaar om nuttige producten en diensten beschikbaar te stellen aan huisartsen. Een voorbeeld hiervan is de Tolkentelefoon. Deze wordt sinds 1 januari 2021 vergoed voor alle huisartspraktijken in de regio. Het aanbod aan producten en diensten, met bijbehorende aanvraagprocedure, wordt in de loop van 2021 verder ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Top