actueel

Nieuwe programma adviseur bij Reos

Daphne de Leeuw is vanaf 1 januari 2021 als programma adviseur in dienst bij Reos. Zij werkte al langer als zelfstandige voor Reos maar legt zich nu volledig toe op domein- en organisatie overstijgende zorgvraagstukken: “Bij Reos is verbinding tussen verschillende zorgprojecten. Door deze samenhang kun je elkaar gemakkelijker vinden.”  

Mensgericht

Daphne werkte voorheen voor meerdere opdrachtgevers in de zorg, onder andere voor ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en revalidatiezorg. Zij adviseerde onder meer directie en management van gefuseerde ziekenhuizen in Noord Holland over hoe werknemers zich weer betrokken kunnen voelen bij de organisatie na een fusieproces. 

Tijdens haar advieswerk behaalde zij een master bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Deze bedrijfskundige achtergrond zette zij in voor opdrachtgevers waarbij zij zich richt op organisatieveranderingen; wat doet een verandering met werknemers? Hoe zorg je dat verbetering en verandering van de gehele organisatie zijn?

Goede start

Bij Reos werkt zij aan uiteenlopende projecten. Zo draagt zij bij aan de best mogelijke start van een kind in het programma Kansrijke start Leiden en binnenkort ook in Alphen aan den Rijn. Daarnaast is zij projectleider bij Stevit, een initiatief om binnen de wijk Stevenshof (Leiden) patiënten met een risico op hart- en vaatziekten zelf thuis metingen te laten doen. Hiermee monitort de patiënt zelf de gezondheid en kan deze zelf keuzes maken om leefstijl aan te passen. Periodiek heeft de patiënt contact met de huisartsenpraktijk die de metingen monitort.  

Ook ondersteunt Daphne als procesbegeleider de werkgroep Astma/ COPD en de werkgroep Diabetes Mellitus van Knooppunt Ketenzorg en begeleidt zij Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) bij het nog verder verbeteren van de kwaliteit van zorg aan moeder en kind en de integrale samenwerking in de regio.

Zij roept op om vooral samen op te trekken bij het ontwikkelen van verbeterideeën in de zorg. “Ik hoor vaak in overleggen ‘Ik wist niet dat dit al bestond!’. Eerstelijnszorgprofessionals, medisch specialisten en beleidsmedewerkers zitten vol goede ideeën en ze bezitten over veel ondernemerszin. Maar ze vergeten vaak om zich heen te kijken en na te vragen of een dergelijk initiatief in de nabije omgeving al is gestart, bijvoorbeeld bij een Reos adviseur die het totaaloverzicht heeft. Als je samen werkt kun je elkaar versterken.” 

Ervaren subsidieaanvrager

Daphne is ervaren in het aanvragen van (zorg)subsidies. Het vinden én schrijven van subsidieaanvragen is best complex. Zorggroepen of zorgnetwerken kunnen daarom een beroep doen op Daphne of één van de andere Reos adviseurs. 

Meer informatie? Neem contact op met Daphne de Leeuw: 06-83245771 of stuur een e-mail: ddeleeuw-vandenhoven@reos.nl. 
 

Top