actueel

Nieuwe strategische vraagstukken vragen om een andere aanpak

Veranderingen in de zorg maken dat zorgorganisaties zich opnieuw buigen over hun rol. Reos herijkte zijn strategie om blijvend aan te kunnen sluiten op de klantvraag. Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder van Reos over de nieuwe koers. “Samenwerking regionaal blijft een belangrijk thema. Maar ook lokaal; we adviseren zorgpartners en gemeenten bijvoorbeeld over goede wijkgerichte samenwerking."

Hoe is de nieuwe koers ontstaan?
“Onze stakeholders hebben in dialoogvorm meegedacht over belangrijke inhoudelijke thema’s die nu spelen en de rol die zij van Reos verwachten. Door deze dialoog te organiseren konden we beter inschatten wat opdrachtgevers belangrijk vinden. Waar we in onze dienstverlening goed bij aan moeten sluiten. Daarna hebben we met het team de visie voor de komende jaren uitgewerkt; de praktische invulling zal de komende maanden nog verder geconcretiseerd worden. We zien dat de organisatiegraad van de eerste lijn in het werkgebied van Reos is toegenomen. Zorggroepen en GES’en hebben te maken met meer strategische vraagstukken en krijgen een andere adviesbehoefte. Daarnaast willen zij goed inspelen op de maatschappelijke trends zoals de verschuiving van zorg en de veranderende rol van de patiënt."

Wat is het antwoord van Reos op die veranderde adviesvraag?
“We willen ondersteuning een andere invulling geven. Meer dan voorheen een sparring- en adviespartner zijn voor onze opdrachtgevers. We zijn al betrokken bij verschillende adviestrajecten. Zo heeft Reos meegebouwd aan de organisatie Knooppunt Ketenzorg en adviseren wij het bestuur. Ook zijn wij adviserend betrokken bij de proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio. Dit soort strategische dienstverlening willen we verder uitbouwen en verstevigen.”

"Daarnaast merken we dat klanten behoefte hebben aan een adviseur die hen helpt met de implementatie van zorg-verbeterideeën. Die helpt om ”de klus te klaren”, van idee naar uitvoering. Zo’n traject vraagt onder andere expertise van projectmanagement. We willen er naartoe dat opdrachtgevers weten dat zij een complexe adviesvraag bij één vertrouwd bureau kunnen uitzetten. Onze regionale focus is daarbij onze kracht. Opdrachtgevers blijven behoefte houden aan een op-maat-aanpak die past bij de vraag, want deze vraag en ook de organisatiegraad verschilt per regio enorm. Gezien de complexiteit van vraagstukken is het essentieel om de juiste partijen te kennen en te weten wat hun precieze vraag is."

Bij welke vraagstukken kan Reos helpen?
Marie-Fleur Lobry: "Een ontwikkeling die in het verlengde ligt is dat patiënten steeds meer regie voeren in een optimaal mogelijke kwaliteit van leven mèt hun ziekte. Dat vraagt een andere, meer coachende, rol van zorgprofessionals. Daarom willen we het zorgthema zelfmanagement, net als preventie, verder versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat succesvolle vernieuwing in de zorg wordt bereikt als partijen bereid zijn samen te werken. De oorsprong van Reos ligt in het versterken van de eerste lijn, maar onze toekomst in het realiseren van betere samenwerking ‘tussen de lijnen’."

Hoe verhoudt de nieuwe koers zich met ROS-taken?
"Onze focus in dienstverlening wordt strategisch advies, proces- en projectmanagement bij implementatie en interim management. Strategisch advies zal steeds belangrijker worden gezien de opgaven in de zorg. We zullen meer gaan focussen op specifieke thema’s die regionaal spelen bij onze opdrachtgevers en partners. Samen met de meer traditionele ROS adviestaken betekent dit een versterking van ons adviesprofiel."

Bekijk de video: Reos in 60 seconden.

Top