actueel

Oncologiefysiotherapeuten gaan regionaal samenwerken

Oncologiefysiotherapeuten uit regio Rijnland, Groene Hart en Haaglanden starten een regionale samenwerking met het netwerk NOFY. Zij organiseren een regionale uniforme werkwijze van beweegtherapie en begeleiding voor patiënten met kanker. Deze vorm van therapie vergt specialistische kennis. Een patiënt moet op die kennis kunnen bouwen.

Samenwerkingspartners kunnen vanaf nu rekenen op één aanspreekpunt vanuit oncologiefysiotherapeuten. De komende tijd benadert NOFY samenwerkingspartners (zoals ziekenhuizen, revalidatiecentrum, huisartsen en diëtisten (expertgroep van oncologiediëtisten)). Doel is meer regionale afstemming over oncologie zorg- en begeleiding. Het netwerk ziet meerwaarde in het multidisciplinair samenwerken en streeft dit na. Een patiënt heeft immers te maken met meerdere zorgverleners. Door samenwerking tussen die zorgverleners bewandelt hij efficiënter zijn zorgpad. Bovendien levert multidisciplinaire samenwerken kennisuitwisseling op zodat zorgverleners van elkaar kunnen leren. 

Yvette Roumen, oncologiefysiotherapeut uit Den Haag; ‘Nu al werken verschillende oncologiefysiotherapeuten multidisciplinair samen met specialisten. In de komende vijf jaar voorzien we dat er ketenafspraken en/of nazorgprogramma’s rondom oncologie komen. Wij zijn klaar voor een georganiseerde aanpak van de oncologie keten.’

Oncologiefysiotherapeuten weten onder andere wat de bijwerkingen van medicatieve therapie zijn op het lichaam. Met bepaalde medicatie wordt bijvoorbeeld het hart sneller te zwaar belast. Zij passen daar hun behandeling op aan. Mariëtte de Moes, oncologiefysiotherapeut uit Leiderdorp: “Dit is niet altijd bij patiënten en algemene behandelaren bekend, terwijl het wel van groot belang is. Zo helpen we mensen met kanker op een gedegen wijze bij het herstel van hun bewegend functioneren en/of het leren omgaan met lichamelijke beperkingen.”

Reos adviseur Sabine Mira Ferrer begeleidt NOFY in de verschillende fasen van de netwerkvorming. Vanuit de expertise van Reos met netwerkvorming wijst zij op kansen en de valkuilen. Ook adviseert zij over het draagvlak in de samenwerking, zodat meningen gehoord worden en initiatieven gedragen. Reos was betrokken bij de oprichting van diverse netwerken, zoals bij het diëtistennetwerk, de coöperatie van verloskundigen en verschillende POH-netwerken. Het project met oncologiefysiotherapeuten wordt gefinancierd uit gelden vanuit de NZa beleidsregel ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ ingesteld (BR/CU 7087) van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Reos trekt voor de begeleiding van NOFY samen op met ROS Lijn1. Voor meer informatie over netwerkvorming of NOFY kunt u contact opnemen met smiraferrer@reos.nl. 

 

 

Top