actueel

Op bezoek bij het Quality Improvement Congres in Götenborg

Verslag vanaf het terrein van het International Forum on Quality and safety improvement in Healthcare. Hanneke Zandbergen, adviseur ROS Reos, is daar samen met adviseurs van andere ROS’en en zoekt naar bruikbare informatie, met een focus op Triple Aim.

Droge data als katalysator
Data, data, data is wat bij me blijft hangen na twee congresdagen. Er is geen presentatie waar het registreren en analyseren van data wordt overgeslagen. Hoe`droog` ook: data wordt volop gebruikt als prikkel en energizer: hoe doen we het ten opzichte van andere vergelijkbare zorgorganisaties, regio`s of landen en hoe kunnen we het nog beter doen? Wanneer zichtbaar wordt dat interventies helpen, stimuleert dit om door te pakken of om weer nieuwe verbeterinitiatieven op te starten. Ofwel, data als katalysator voor verandering.

Meerdere keren heb ik daarbij gamification voorbij zien komen. De zorgprofessionals worden daarbij door een spelelement uitgedaagd om betere resultaten te behalen. De opzet hiervan varieert van kleinschalig en eenvoudig (zelf resultaten/scores bijhouden), tot grootschalige professioneel ontwikkelde games. De speelse en competitieve aanpak verlaagt de drempel om een nieuwe werkwijze uit te proberen en draagt daardoor bij aan een vlottere implementatie van veranderingen in de zorg.

Wat is voor Esther belangrijk?
Benadrukt wordt dat het verhaal van de patiënt meer ruimte en invloed moet krijgen in het verbeteren van de zorg. Dit vertaalt zich inmiddels ook door naar de dataregistratie: Welke gegevens zijn voor Esther* relevant? Wanneer hebben we het volgens Esther goed gedaan? Ann Söderström uit de regio Västra Göteland in Zweden liet daar een mooi voorbeeld van zien. In het 'medisch dossier' van mensen met een bipolaire stoornis wordt bijgehouden of zij een baan hebben en in staat zijn om te werken. Voor deze patiënten is dit een belangrijke indicator. Werk is voor hen belangrijk, maar de ziekte kan tot (langdurige) uitval leiden.

Ook bij de start van (verbeter)programma`s wil Zweden beter aansluiten op datgene wat Esther belangrijk vindt. Olivia Wigzell van the Nationale Board of Health and Welfare, vertelde dat ze daarom willen experimenteren met het segmenteren van populaties voor (verbeter)programma`s op basis van de doelen en voorkeuren van patiënten. Nu gebeurt dit (nog) op basis van diagnoses, zoals diabetes of COPD. Ik ben benieuwd hoe ze deze voorkeuren concreet gaan maken. Het uitgangspunt spreekt mij aan. Zoals Maureen Bisognano van IHI stelt moeten we van `What`s the matter?` naar `What matters to you?`. En dat gefaciliteerd door droge data.

ROS'en gaan voor Triple Aim
ROS’en geloven in het verbeteren van de zorg via samenwerking en willen daarin het Triple-Aim concept toepassen. Welke vragen leven er bij u rond samenwerking of Triple Aim? Laat het me weten via Twitter of per mail

* In navolging van Esther in Zweden heeft Zorgbelang Zuid-Holland Noord `Suzanne` geïntroduceerd. Het effect van deze naamgeving (in plaats van `de patiënt`) is dat de relatie tot patiënten persoonlijker wordt en de ideeën en oplossingen meer mensgericht (bron Zowel! lente 2015). Ook bij ons in de regio heeft Suzanne inmiddels haar plekje binnen het programma Gezonde zorg, Gezonde regio.

 

 

 

Top