actueel

Persona’s geven beleidsavond gezicht

“In de waan van de dag zijn we continu aan het redderen. We komen niet toe aan vooruitkijken wat er aan zorgvraag op ons afkomt in de toekomst”. Dat zegt Erwina Cerimovic, kwaliteitsfunctionaris  bij Stichting Gezond Boskoop (SGB). SGB is een wijksamenwerkingsverband in Boskoop en  staat voor een uitdaging; hoe kunnen we vooraf de juiste keuzes maken, zodat deze beter aansluiten op de toekomstige zorgbehoeften van de bewoners van Boskoop en hoe kunnen we zorgprofessionals daarin ondersteunen? Reos, een adviespartner met als missie om de eerstelijns zorg te versterken en ondersteunen, begeleidt dit proces om te komen tot de juiste keuzes.

Stichting Gezond Boskoop vroeg aan Reos om vooruit te kijken naar de ontwikkeling van de vraag naar zorg en ondersteuning de komende jaren, met als doel om hiermee een beter meerjarenplan te kunnen maken. De stichting wilde daarbij onder andere meer inzicht in de stakeholders die hierbij voor hen van belang zijn. 

Reos begeleidde een beleidsavond waarin professionals uit verschillende disciplines (medisch en sociaal domein) werden meegenomen in de landelijke, regionale en lokale trends in de zorg en lokaal beleid, zoals het Preventie Akkoord Alphen aan de Rijn.

Monica van Papendrecht (Programma adviseur bij Reos): “Wat bijvoorbeeld opvalt is dat Boskoop, volgens de bewoners zelf, hoog scoort op een aantal risicofactoren voor chronische ziekten, zoals overgewicht, en (te weinig) bewegen. Stress en eenzaamheid laten ook een stijgende trend zien, niet alleen voor 65 plussers, maar ook 18 tot 64 jarigen. De cijfers stelden we samen uit verschillende bronnen, zoals het regiobeeld van Zuid-Holland Noord en opvallende punten uit de Gezondheidsmonitor van de GGD Hollands Midden 2020 voor volwassenen en ouderen.”

Daarnaast werden tijdens deze avond de stakeholders van Stichting Gezond Boskoop gepresenteerd. Boskoop ligt geografisch in Zuid-Holland Noord, maar heeft ook te maken met stakeholders in Midden-Holland, zoals VGZ en Mediis. De professionals  werden uitgenodigd om diegene die bij hen in de praktijk met vragen of een probleem komen uit te werken in een persona. Martine Jongboer (Programma adviseur bij Reos): “Het voorbeeld persona dat we gaven riep direct veel herkenning op bij de professionals.”


‘Meneer Blauw is 78 jaar, alleenstaand, zijn vrouw is twee jaar geleden overleden. Hij is daarna dichterbij zijn dochter gaan wonen (in Boskoop). Hij woont zelfstandig.

Meneer Blauw heeft lichamelijke klachten. Hij komt regelmatig bij de huisarts het afgelopen jaar vanwege mobiliteitsproblemen. Meneer is ook licht aan het dementeren, hij kan af en toe de weg naar huis niet meer vinden. Meneer Blauw heeft weinig te doen en voelt zich eenzaam.

Zijn dochter, woonachtig ook in Boskoop werkt fulltime, is erg druk, en heeft een eigen gezin. Ze heeft weinig tijd voor meneer maar doet wel één keer per week boodschappen voor hem.’


In totaal maakten de professionals acht persona’s en gingen hierna onder begeleiding van Reos met elkaar in gesprek over welke zorg en ondersteuning zij hen kunnen bieden.

Marja Lambregts, wijkmanager: Als wijksamenwerkingsverband zijn wij er om de professionals onderling aan elkaar te verbinden en om de aansluiting te zoeken van het medisch en sociaal domein. Om professionals te ondersteunen moeten we als WSV aansluiten bij landelijke en lokale trends èn bij wat zij in hun contacten/spreekkamer tegenkomen. Waar hebben zij behoefte aan? Door de persona’s werden deze ontwikkelingen concreet’.

De beleidsavond kreeg eind oktober 2021 een vervolg waarop de doelen voor het meerjarenbeleidsplan 2022-2024 zijn uitgewerkt.

Meer weten over wat een beleidsavond met aandacht voor landelijke en lokale trends en het werken met persona’s u aan waardevolle inzichten kan opleveren? Neem dan contact op met Monica van Papendrecht (06-18425559).

Top