actueel

POH-S blijft onderdeel van team huisartsenpraktijk

De functie van praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek (POH-S) blijft bestaan, naast de toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Hierover hebben LHV en NHG een akkoord gesloten met InEen, NVvPO, NVDA, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, FNV, CNV en de HBO-opleidingen. Zo moet een einde komen aan de onzekerheid bij werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg en bij opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de POH-S.

In 2011 brachten LHV en NHG hun standpunt over Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening uit, met een praktijkteam bestaand uit huisarts, praktijkverpleegkundige en doktersassistente. LHV en NHG hebben nu besloten dat de inmiddels goed ingeburgerde en gewaardeerde POH-S onderdeel blijft uitmaken van dit praktijkteam. Deze POH-S is verantwoordelijk voor minder complexe zorg en behandeling bij chronische aandoeningen, naast de PVH voor hoog complexe zorg en de coördinatie daarvan. Uitgangspunt voor de beide functies zijn de bestaande competentieprofielen voor POH-S en PVH, beiden opgeleid op Hbo-niveau.

Perspectief
Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) bracht recent alle partijen bij elkaar, om een einde te maken aan de onzekerheid die was ontstaan bij POH-ers, aankomende studenten en hun opleidingsinstellingen over het toekomstperspectief van de POH-S. Ook is in de afgelopen periode krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. In afwachting van de komst van de praktijkverpleegkundige werd de Hbo-opleiding tot POH-S stilgelegd, terwijl pas over vier jaar afgestudeerden uit de Hbo-opleiding tot PVH uitstromen. Met het akkoord willen de veldpartijen een einde maken aan deze situatie; de opleiding tot PVH wordt voortgezet en de opleiding POH-S kan worden hervat. Voor beide functies bestaat perspectief binnen de huisartsenpraktijk.

Stageplaatsen
SSFH verduidelijkt waar nodig minder en hoog complexe zorg en de competenties en niveaus die nodig zijn. In het akkoord is afgesproken dat SSFH in samenwerking met de veldpartijen voldoende stageplaatsen organiseert. SSFH bewaakt verder de kwaliteit van de POH-S opleidingen door middel van certificering en realiseert een landelijk uniform toelatingsassessment voor de opleiding tot POH-S. Opleiders worden opgeroepen de beide leerlijnen tot POH-S en PVH aan te bieden, in het hoger beroepsonderwijs.

Bron: LHV

Top