actueel

Praktijkspiegel voor huisartsen nu ook online

‘Vektis’ Praktijkspiegel 2016 is sinds vrijdag 1 april online te raadplegen door huisartsen. Die krijgen daardoor zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. 

Vektis leidt de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. Omdat het gevoelige informatie betreft, is de Praktijkspiegel alleen toegankelijk voor de betreffende huisartspraktijk. Die kunnen de Praktijkspiegel downloaden via de nieuwe Vektis-website: huisartsen.zorgprisma.nl, een beveiligd online-portaal waarop huisartsen zich kunnen aanmelden met het e-mailadres van hun huisartspraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register. Daarna kunnen huisartsen hun persoonlijke Praktijkspiegel downloaden. 

De nieuwe versie van de Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen en wordt kosteloos aan huisartspraktijken aangeboden. Vorig jaar deden Vektis en de zorgverzekeraars dat voor het eerst, maar toen was de rapportage niet online beschikbaar. In de toekomst wil Vektis de Praktijkspiegel interactief maken, zodat huisartsen online spiegelinformatie, op de door henzelf gewenste wijze, kunnen benaderen. 

De Praktijkspiegel is een hulpmiddel waarmee huisartsen kritisch naar de cijfers van hun praktijk kunnen kijken. Doordat het uitgaat van dezelfde feitelijke basis, biedt het de mogelijkheid tot zelfreflectie en dialoog, binnen de eigen praktijk en met andere huisartsen en zorgverzekeraars. 

Vektis 
Vektis is het informatiecentrum voor de zorg. Het instituut analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Met een aantal unieke producten en diensten ondersteunen zij de zorgbranche en helpen zij strategische keuzes te onderbouwen. Zorgprisma is één van de portalen waarop Vektis zorginformatie aanbiedt aan partijen in de zorg. Kijk voor meer informatie op www.vektis.nl. 


Bron: Vektis

Top