actueel

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ is van start gegaan. Hiermee kunnen paramedici zich organiseren en regionale afspraken maken over het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Het verhogen van de organisatiegraad is onderdeel van het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022.

Bij het programma zijn onder andere de beroepsverenigingen KNGF, SKF, PPN, PFN betrokken, evenals Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en het ministerie van VWS. Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij het elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf.

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op:

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische  beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars.
  • Samen kun je een gezamenlijke visie opstellen ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio.
  • Samen maak je afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders.
  • Paramedische zorgverleners kunnen een efficiëntieslag maken door regionaal samen optrekken in het organiseren van nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ict etc.
  • Kennis en kunde kun je delen binnen een regionale samenwerking. 
  • Samen kun je ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen.

Impuls voor duurzame samenwerking

Met het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen een stevige impuls te geven aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Aan de slag in de regio

Deze zomer wordt in vier pilotregio’s gestart met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit gebeurt in samenwerking met vele partijen, waaronder het Ros netwerk. Reos is als ROS voor de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk . In samenwerking met collega-ROS’en werken wij aan een toolbox die beschikbaar gesteld zal worden in alle regio’s. 
Ook komt er een community-platform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf het najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.

Meer weten en aanmelden

Via de deelnemende partijen en ROS’en zal regelmatig informatie gedeeld worden over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden in de praktijk. Gedurende het traject wordt geprobeerd elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en de slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio! 

Mocht u als paramedicus vragen hebben over het programma of zich willen inzetten voor de ontwikkeling van het paramedisch netwerk, dan kunt u contact opnemen met Reos adviseur Marieke van Schie, 06 184 255 62

Top