actueel

Reos eindejaarsgroet 2023

 

Beste allemaal,


Wat een bijzonder jaar was 2023! IZA, GALA, SPUK en regiobeelden vroegen veel aandacht. Ook is er veel gebeurd in de samenwerking in wijken en gemeenten, tussen burgers en professionals. Samen hebben we stappen gezet om de zorg en het sociaal domein toekomstbestendig te maken. Soms realiseren we ons niet hoe buitengewoon dit alles is, maar zoals Hemingway ooit zei:

“Het merkwaardigste aan de toekomst is de gedachte dat men onze tijd later de goeie ouwe tijd zal noemen.”

In 2023 zijn Lijn1 en Reos samengegaan. Twee teams van toegewijde adviseurs die zich verenigd hebben. We opereren nu als één krachtig team voor inwonersparticipatie en domeinoverstijgende eerstelijnszorg. Voor Reos betekent dit dat we ook de komende jaren een betrokken regionale partner blijven in de transitie van zorg en welzijn. Onze ambitie: samen naar gezondere regio’s!

2023 is ook het jaar waarin ik, na bijna vier jaar, afscheid neem van Reos. Nu de fusie een feit is en Reos een mooi portfolio aan projecten en programma’s in het veld heeft, voelt dit als het juiste moment voor mij om een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten.

In alle Reos-regio's wordt met passie en gedrevenheid gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen. Met een focus op samenwerking over de domeinen heen. Genoeg redenen om nu al naar 2023 te kijken als een gouden tijd. Met het besef dat we over 20 jaar zullen terugkijken op deze periode als de 'goeie ouwe tijd'.

Dank aan jullie allemaal voor de energie, ideeën, inzet, betrokkenheid, gesprekken, nieuwe projecten en programma's. En bovenal voor de gedeelde ambitie om te werken aan (nog) gezondere regio's! We komen elkaar zeker weer tegen in het veld. Veel succes en plezier met de maatschappelijke uitdagingen waaraan we samen werken. En bovenal, fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Hartelijke groet,

e6d5d1a_w323_ontwerpzondertitel4.png

Directeur - Bestuurder

Top