actueel

Reos Jaaroverzicht 2015

Wat is er het afgelopen jaar regionaal bereikt in het verbeteren van samenwerking rondom zorg en welzijn? In het Reos jaaroverzicht 2015 ziet u terug welke inspanningen professionals uit zorg en welzijn hebben geleverd en wat de resultaten hiervan zijn. En hoe Reos adviseurs hen hebben geadviseerd en begeleid.  

Reos kijkt terug op een jaar met ingrijpende veranderingen in de zorg. Deze veranderingen gaan niet meer alleen over samenwerkingsvraagstukken als organiseervraagstuk. Er wordt opnieuw nagedacht over wat ‘gezondheid’ eigenlijk is en hoe partijen daar in gezamenlijkheid het beste aan kunnen bijdragen. De focus verschuift van zorgverlening naar gezondheidswinst wat een verandering van zienswijzen inhoudt. In het online jaaroverzicht leest u per zorgthema hoe professionals van verschillende zorgdisciplines en welzijn hier gezamenlijk een antwoord op formuleren. En tot welke resultaten dit tot nu toe heeft geleid. U kunt het jaaroverzicht 2015 via de pc, tablet of smartphone lezen.

Delen via LinkedIn en Twitter
Nieuw in dit online jaaroverzicht zijn de mogelijkheden om reacties te plaatsen en om informatie uit het jaaroverzicht te delen, bijvoorbeeld via e-mail, LinkedIn en Twitter. Deel relevante informatie met uw eigen contacten. 

Reos jaaroverzicht 2015 

Top