actueel

Reos Jaaroverzicht 2021

Met trots presenteren wij ons jaaroverzicht 2021! Met netwerkpartners, voor klanten en vanuit ambitie werkte Reos in 2021 aan een aantal mooie, vernieuwende programma’s, projecten en activiteiten. We werkten gericht aan onze vier inhoudelijke thema’s, namelijk krachtige organisaties en netwerken, digitalisering en data, gezondheid in de buurt en ouderen- en GGZ-zorg stroomlijnen

Reos ziet het als haar belangrijkste ambitie om in de periode 2021 –2024 mede richting en ondersteuning te geven aan wat ons betreft de grootste maatschappelijke transformatie sinds de jaren tachtig. Het gaat van individualisering en een terugtredende overheid naar meer maatschappelijke cohesie en een nieuw sociaal contract tussen burger en overheid. Dit geeft boeiende veranderingen voor de zorg en het sociaal domein, en in de eerste lijn in het bijzonder.

Met zijn allen hebben we mooie resultaten geboekt. De komende jaren kunnen we voortbouwen op deze resultaten. Het vraagt van de Reos-adviseurs eenperspectief passend bij een brede aanpak, domeinoverstijgend,  met oog voor de strategische lijnen en met oog voor daar waar het moet gebeuren: in de samenwerking tussen professionals en burgers.

Gezondste regio

In 2021 heeft Reos geholpen, geadviseerd, meegedacht en waar gevraagd de regie genomen bij het werken aan de gezondste regio van Nederland. Tegelijkertijd werkte Reos in samenspraak met en voor netwerkpartners, klanten, burgers, verzekeraars, welzijnsorganisaties, transmurale partijen, huisartsen en beleidsmedewerkers. In dit jaaroverzicht leest u wat er per programma, project of activiteit is gedaan en wat de plannen zijn in 2022. Veel
leesplezier!

Bekijk ons jaaroverzicht 2021

Top