actueel

Samen werken aan geïntegreerde geboortezorg

De geboortezorg is sterk in beweging. We hebben een uniek systeem met eerstelijns verloskundigen die ook thuisbevallingen begeleiden. Tien jaar geleden bleek Nederland een relatief hogere babysterfte te hebben dan de ons omringende landen. De maatregelen die zijn genomen werpen hun vruchten af; de perinatale sterfte is de laatste jaren aan het dalen, ook in de grote steden waar deze van oudsher hoger is. De komende jaren zal de ondersteuning van geboortezorg in het teken staan van een  doorgaande samenwerking  tussen ketenpartners in de geboortezorg op zorginhoud en werkafspraken.

Minister Schippers streeft ernaar dat partijen rondom moeder en kind eind 2017 klaar zijn voor de doorontwikkeling naar integrale inkoop van geboortezorg. De focus van Reos en andere ROS’en landelijk ligt daarom op het (nog) dichter bij elkaar brengen van de eerstelijnsverloskunde, kraamzorg en tweedelijnsverloskunde voor wat betreft de kwaliteit en inhoud van zorg. Het accent verschuift van het adviseren van de eerste lijn naar advisering en begeleiding van de gehele keten bij de grote opdracht om regionaal in de volle breedte vorm te geven geïntegreerde geboortezorg.

De verloskundigen in de regio zijn zich met kraamzorg, het ziekenhuis en de zorgverzekeraars al enkele jaren aan het voorbereiden op deze ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld gezamenlijk hard gewerkt aan integrale zorgpaden waardoor de zorg voor moeder en kind nog beter op elkaar afgestemd is.

Wilt u meer weten over advisering en begeleiding van Reos bij geboortezorg? Neem contact op met Annemarie van der Stee of bel 071-566 1818.

Top