actueel

Startbijeenkomst 'Ouder worden voor beginners'

Eindelijk was het zover! Woensdag 12 april ‘23 konden de aanwezigen op Scheveningen Noord (bewoners en professionals) samen in gesprek over het actieprogramma Ouder worden voor Beginners. Een mooi resultaat van actieonderzoek en co-creatie in de wijk! En belangrijk om te vermelden: het is een creatief en dynamisch proces; alles is steeds in ontwikkeling met elkaar en dat betekent dus dat eenieder kan nadenken waar hij of zij enthousiast van wordt en eventueel een bijdrage aan kan leveren.

Van Actieonderzoek naar Actieprogramma

Waarom is er gekozen voor de benaming ‘Ouder worden voor Beginners’? Iedereen wordt immers ‘gewoon’ ouder… of toch niet? Als je bedenkt hoe snel de wereld verandert – en ook in de samenleving en op wijkniveau – dan blijkt uit de gesprekken binnen het actieonderzoek dat mensen vragen hebben over hoe je gezond en vitaal ouder kan worden in de wijk. Vragen als ‘Welke zorg en ondersteuning is er precies? Hoe zit het met mijn mobiliteit of de voorzieningen in de wijk? Wat kan ik doen na mijn pensioen of voor de wijk? Hoe blijf ik zelf van waarde?’ zijn vraagstukken die zijn opgehaald in het onderzoek en waar aandacht aan geschonken wordt in de actiefase van het onderzoek.

Ook blijkt dat mensen er niet altijd over nadenken; hoe kan ik zo lang mogelijk thuis blijven wonen en wat is dan belangrijk? Op deze vragen gaan we met elkaar antwoorden vinden via o.a. het actieprogramma Ouder worden voor Beginners’. Gewoon doen dus’!

Tijdens de kick-off bijeenkomst presenteerden (zorg)professionals en buurtbewoners hun activiteiten en initiatieven om samen te bouwen aan een woon- en leefomgeving waarin we naar elkaar omkijken en iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Waar buurtgenoten elkaar helpen en waar, als het nodig is, ondersteuning is van (zorg)professionals, mantelzorgers en/of vrijwilligers.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van dit co-creatieproces? Volg ons via de sociale media of onze website en nieuwsbrief. Reos vervult de rol van verbinder, aanjager en procesbegeleider van de kerngroep. Contactpersoon: adviseur Daphne Metaal, dmetaal@reos.nl

Lees het hele verslag Top