actueel

Stevit: risico op hart- en vaatziekten terugdringen – met een app!

Uit de Leidse wijk Stevenshof belanden bovengemiddeld veel mensen met hart- en vaatziekten in het ziekenhuis. Aanleiding voor het programma Gezonde zorg, Gezonde regio om met het project Stevit te kijken hoe dat kan worden voorkomen. Stevit sluit hiermee goed aan op het programma Stevenshof Vitaal. Er is een innovatief traject gestart, waarbij met behulp van een app de mensen uit de risicogroep individueel en in groepsverband aan hun leefstijl kunnen werken. Voordat het zover is, worden patiënten betrokken om te ontdekken wat hun behoefte is en hoe de app en de activiteiten daarbij kunnen aansluiten. Reos-adviseur Martine Jongboer geeft een toelichting.

“We weten dat het aanpassen van de leefstijl heel belangrijk is bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Maar hoe doe je dat en wat is de rol van de eerstelijnszorg daarbij? Om daar achter te komen hebben een huisarts en praktijkondersteuner van gezondheidscentrum Stevenshof samen met de cardioloog van het LUMC een patiëntenreis gemaakt”, vertelt Martine.  “Als eerste vingeroefening hebben zij in kaart gebracht welke contactmomenten er zijn vanaf het moment dat iemand bij de huisarts komt en wat er dan gebeurt. Daarbij is primair gekeken naar de eerstelijnszorg, met een doorkijk naar het sociaal domein respectievelijk de gespecialiseerde zorg.”

Individueel en in groepsverband aan de slag met leefstijl
Binnen het project Stevit wordt voor mensen met verhoogde kans op hart- en vaatziekten een horloge  (met o.a. stappenteller, hartslag- en calorieënmeter) en de Selfcare-app beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen zij individueel met hun leefstijl aan de slag –en hun gezondheid monitoren. Het is ook de bedoeling om via de app activiteiten te delen waar mensen in groepsverband aan kunnen meedoen. De mogelijkheid om coaching - persoonlijk contact met behandelaar of begeleider - aan te bieden via app wordt nog onderzocht. Met het sociaal domein wordt de samenwerking gezocht voor de inzet van deze app. 

Mensen uit de wijk geven zelf aan wat ze nodig hebben en nuttig vinden
De app ligt – met bijbehorende horloges en abonnementen – klaar, maar eerst wordt nog een andere belangrijke stap gezet. “We gaan de patiëntenreis nu maken met de mensen uit de wijk zelf samen met met mensen uit het sociaal domein”, vertelt Martine. “Want het is belangrijk dat de activiteiten en de app aansluiten bij wat de wijkbewoners nodig hebben. Daarvoor zijn we nu concreet mensen aan het benaderen.”

Subsidieaanvraag voor monitoring als preventiemiddel
De ambitie van dit project gaat nog verder: “We hebben een subsidie aangevraagd – de stimuleringsregeling eHealth thuis (SET) - om het mogelijk te maken dat mensen met een verhoogd risico zichzelf thuis digitaal kunnen monitoren en de behandeld arts op afstand meekijkt”, licht Martine toe. “Het LUMC heeft al zes jaar ervaring met het inzetten van de Box MijnHartTelt bij hartpatiënten. Deze willen we nu in de eerste lijn inzetten. Deze box bevat een digitale weegschaal, een bloeddrukmeter en een stappenteller. De apparaten worden met een handleiding en een receptenboek (voor zoutarm eten) geleverd. We willen nu de kennis van het LUMC en de ervaringen uit de Gezonde zorg, Gezonde regio pilot Thuis Meten in Alphen a/d Rijn toepassen in de wijk Stevenshof. Want het is een hele mooie manier om meer regie bij de inwoners zelf te leggen. Zij worden zich meer bewust van de risico’s van hun gedrag en kunnen zelf - met de juiste ondersteuning - keuzes maken om hun leefstijl aan te passen. Daardoor zijn zij in staat gezond langer thuis te wonen. En dat is precies waar het bij Stevenshof Vitaal om draait.
 

Top