actueel

STIP Ronde 3: verbetering farmacotherapeutische zorg door zorgketen heen

Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft STIP Ronde 3 opengesteld voor het indienen van projectideeën. Deze subsidieronde voor praktijkgerichte projecten – Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) – bestaat naast de tevens opengestelde Open Ronde 6.

Criteria STIP Ronde 3
Voor de GGG STIP Ronde geldt dat een relevante vraag of breed onderkend probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. In STIP Ronde 3 ligt de nadruk op verbetering van de farmacotherapeutische zorg door de zorgketen heen. Financiering is beschikbaar voor projecten waarbij doelgroepen die vooral in de eerste lijn behandeld worden centraal staan. In de projecten moet implementatie van een interventie op een beperkte schaal gerealiseerd en geëvalueerd worden. Het project dient een concreet eindproduct (bijvoorbeeld een draaiboek) op te leveren waarmee grootschalige implementatie gerealiseerd kan worden.

Planning STIP Ronde 3
Sinds medio juli 2016 is de oproep voor deze praktijkgerichte (STIP) ronde opengesteld en gepubliceerd op de subsidiekalender van de ZonMw-website. Hierin staan het tijdpad en de criteria vermeld waaraan een projectidee moet voldoen.

De sluitingsdatum voor indiening van projectideeën is dinsdag 11 oktober 2016, 14.00 uur. 

Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van beschikbare geneesmiddelen. GGG richt zich hiermee op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Op dit moment staan er GGG-subsidieoproepen open voor: Open Ronde 6, STIP Ronde 3 en Drug Rediscovery Ronde 1 (zie subsidiekalender). 

Meer informatie over GGG, de GGG-subsidierondes en ZonMw?

 

Bron: ZonMw

Top