actueel

Vertegenwoordiging regiocoördinatoren Reos

Regionale samenwerking is steeds belangrijker in de zorg. Elke regio is anders georganiseerd, heeft een andere dynamiek en andere behoeftes bij het organiseren en inrichten van de zorg. Nu en voor de toekomst. Daarom heeft Reos voor iedere regio een eigen regiocoördinator om het bouwen van zorgnetwerken te ondersteunen en de behoefte van professionals en samenwerkingspartners goed in beeld te hebben. 

De regiocoördinatoren verbinden initiatieven in een regio en bewaken de voortgang en samenhang van programma's. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor professionals die vragen hebben rond samenwerking en zorgvernieuwing in deze regio.

Reos werkt voor de regio's Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland, Zuid-Holland Noord en Haaglanden. Geeta Ramsaransing vervult de functie van regiocoördinator voor de regio Haaglanden en Ariene Volmer als regiocoördinator voor Midden-Holland en voor de regio Zuid-Holland Noord. Monica van Papendrecht is regiocoördinator voor Amstelland en Haarlemmermeer.

Wit u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met onze regiocoördinatoren.Ariene Volmer
06 184 255 61
Regio Zuid-Holland Noord
en Midden Holland
Monica van Papendrecht
06 184 255 59
Regio Amstelland/
Haarlemmermeer
Geeta Ramsaransing
06 126 292 97
Regio HaaglandenTop