actueel

Vertrek Maurits Hesselmans bij Reos

Per 22 december neemt Maurits Hesselmans afscheid van Reos. Na zich bijna 4 jaar te hebben ingezet voor de organisatie. Met de voltooide fusie, een prachtig opdrachtenportfolio dat gericht is op transformatie met alle netwerkpartners en een sterk team van betrokken adviseurs is dit voor hem een mooi moment om een volgende stap te zetten.

Maurits kijkt met trots terug op zijn tijd bij Reos en is dankbaar voor de samenwerking met het team en de netwerkpartners. Samen hebben zij belangrijke stappen gezet in het toekomstbestendig organiseren van zorg en sociaal domein in de Reos regio’s.

De Raad van Toezicht is Maurits erkentelijk voor zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie en zijn bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de eerstelijns (gezondheids)zorg en domein overstijgende samenwerking in het werkgebied Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord, Haaglanden en Hollands Midden. De komende tijd zal de RvT zich beraden op zijn opvolging.

De komende weken rondt Maurits zijn werkzaamheden af en verzorgt hij de overdracht van klantcontacten aan zijn collega's. Maurits bedankt iedereen voor de energie en samenwerking en wenst hen veel succes in het transformatieproces in de regio. Reos is Maurits dankbaar voor zijn inzet en wenst hem al het goeds in een nieuwe rol!

Top