actueel

Vijfjarig bestaan commissie Achterstandsfonds Leiden en Alphen aan den Rijn

v.l.n.r Adriaan Goslinga (huisarts), Marieke van Schie (Reos), Erik Kramer (Zorg en Zekerheid) en Karim Obaidy (huisarts)

Huisartsen werkzaam in de achterstandswijken in Alphen aan den Rijn en Leiden kunnen een beroep doen op het Achterstandsfonds. De commissie van dit fonds viert deze maand haar vijfjarig jubileum. Wat heeft het Achterstandsfonds bereikt?

Huisartsen in achterstandswijken zien vaker dan gemiddeld patiënten die met meerdere problemen tegelijk te maken hebben. Zoals werkloosheid, geluidsoverlast, geweld, criminaliteit, laaggeletterdheid, verslavingsproblematiek en medische problemen zoals overgewicht en suikerziekte. 

"Het fonds is er voornamelijk voor onze patiënten. We bieden diensten aan patiënten zoals een vergoeding van de Tolkentelefoon en diabetesvoorlichting in de eigen taal. Het geeft net die extra ruimte om patiënten in achterstandswijken op maat te kunnen bedienen",  aldus Adriaan Goslinga, huisarts in Leiden Noord.

Door gelden uit het Achterstandsfonds kunnen huisartsen en praktijkondersteuners zich ook verdiepen in de thematiek waar patiënten in hun wijk dikwijls mee te maken hebben; zoals huiselijk geweld, schuldhulpverlening, laaggeletterdheid. Dit doet het fonds door het aanbieden van een jaarlijkse scholing, een filmavond en zorgcafé’s.

In de vele activiteiten zit een lijn die de huisartsen met het Achterstandsfonds de komende jaren graag verder uitdragen. Adriaan Goslinga, huisarts in Leiden Noord: "We blijven manieren uitproberen om de zelfredzaamheid van een populatie met lage gezondheidsvaardigheden zo goed mogelijk te stimuleren. We worden daarin uitgedaagd om wijkgericht te werken. Waarbij het elkaar kennen essentieel is. Bijvoorbeeld door lokale netwerkvorming met andere partners in de wijk."

Marieke van Schie, adviseur Reos en coördinator Achterstandsfonds: "Ook de gemeente speelt een belangrijke rol bij die lokale netwerkvorming. De komende tijd wil het Achterstandsfonds de gemeenten meer betrekken bij de activiteiten."

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het fonds in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er voldoende beschikbaarheid van huisartsenzorg in achterstandsgebieden blijft. Huisartsen die werkzaam zijn in achterstandswijken kunnen een beroep doen op het fonds. Het beheer van het fonds in de regio Zuid-Holland Noord wordt uitgevoerd door Reos.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Schie of Sabine Mira Ferrer  

Top