actueel

Wat mij opvalt als nieuwe directeur van Reos...

Maurits Hesselmans, directeur-bestuurder

Precies een half jaar geleden, in juni, begon ik als directeur van Reos. Midden in de coronacrisis maakte ik kennis met bestuurders van zorggroepen, wijksamenwerkingsverbanden, met de zorgverzekeraars, wethouders, heel uiteenlopende zorgprofessionals en met mijn team van Reos. Soms face tot face, soms via het beeldscherm.

Ondanks deze afwijkende start, heb ik het gevoel dat ik goed heb kunnen landen. In alle kennismakingsgesprekken vielen mij een paar dingen op. 

Leuke mensen met creativiteit en lef
In de regio’s Amstelland, Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord – het werkgebied van Reos - wemelt het van de bevlogen, betrokken en -niet onbelangrijk bij samenwerking- leuke mensen. De meesten zijn bereid niet voor de gemakkelijke weg te kiezen maar met creativiteit en lef hun hoofd boven het maaiveld uit te steken als dat goed is voor de mensen in deze regio, om de zorg toekomstbestendig te maken. 

Aan ambitie geen gebrek. Deze regio heeft uitgesproken de gezondste regio van Nederland te willen worden. Een missie waar ik me zelf erg mee verbonden voel. Vooral omdat zo de nadruk meer op gezondheid dan op ziekte komt te liggen. 

Mooi om te zien bijvoorbeeld hoe de afgelopen maanden een start is gemaakt in deze regio met een alliantie rond Positieve Gezondheid.

Ik mocht even ruiken aan de Health Care Potentials, een leiderschapsprogramma gericht op deze regio. Wat een mooie vernieuwende energie en ideeën kwam ik daar tegen. Ik mocht even instappen in de wereld van Knooppunt Ketenzorg waar zowel op inhoud als op organisatie van de eerstelijns zorg heel veel gebeurt. Juist in deze periode!

En aan de andere kant kreeg ik ook te maken met een heel complexe systeemwereld van tarieven, wet- en regelgeving, vacatie- en ondersteuningsgelden. Het is voor iedereen continu zoeken naar een balans die uitslaat naar de positieve energie en de vernieuwende initiatieven, waar belemmeringen, eigen belangen en soms frustraties op de loer liggen.

Goede feedback voor Reos
In de kennismakingsgesprekken heb ik ook gericht gevraagd naar wat de waarde van Reos is in de regio en wat de verbeterkansen zijn. De stimulerende en ondersteunende rol van Reos worden breed gewaardeerd. Net als de rol die Reos speelt bij het bij elkaar brengen van partijen over domeinen heen en het verzamelen van informatie over projecten en regio’s heen. Maar meer dan tot nu toe moeten we helpen om op resultaat te sturen. En aan de voorkant moeten we nog nauwer aansluiten op de behoeften van de partners met wie we in een netwerk samenwerken. Met deze waardevolle feedback zijn we verder aan de slag gegaan.

Leuk voorbeeld daarvan is dat de directeur van een zorggroep bijvoorbeeld onlangs de sollicitaties heeft mee gedaan bij de nieuwe senior adviseur van Reos die veel met haar zal gaan samenwerken. En we gaan partners helpen met informatiemanagement om betere beslissingen te kunnen nemen en op resultaten te kunnen (bij)sturen. 

Op basis van de ambities van de regio, de klantcontacten van adviseurs in het veld en mijn kennismakingsgesprekken gaan we in 2021 op 4 thema’s gericht aan de slag: preventie en wijken, netwerken, informatiemanagement en Ouderen en ggz. 

Gaaf
Mijn energie is afgelopen maanden gevoed door de uitdagingen en de mensen in deze regio. Het is gaaf om dat met deze mensen in deze regio te mogen doen. Dat we met elkaar dingen voor elkaar krijgen die je alleen als netwerk voor elkaar krijgt, waar iedereen zijn eigen rol in heeft die echt iets toevoegt. 

Het gaat er daarbij niet om wie met de eer gaat strijken, maar dat we gezamenlijk trots zijn op wat we doen. Dat we scherp voor ogen hebben en houden wat we willen bereiken. We gaan de mooie kant van vernieuwen ervaren, maar ook de onvermijdelijke pijn en frustratie soms. We zullen met elkaar regelmatig de randen van het systeem op moeten zoeken, om de gezondste regio van Nederland te worden. En daar hebben we, naast doorzettingsvermogen, vooral ook elkaar voor nodig. Ik kijk uit naar mooie samenwerkingen in 2021!
 

Top