actueel

Wegwijs in de zorg op Scheveningen voor kwetsbare ouderen

In de huidige maatschappij waarin ouderen steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, is het de uitdaging om de zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren. Met name in de Scheveningen, waar een grote populatie van deze ouderen te vinden is, is het van belang om goede zorg en ondersteuning op te zetten. De vraag die hierbij opkomt is: hoe kunnen we dit gezamenlijk realiseren?

Het antwoord ligt in het vormgeven van een zorgnetwerk waarin verschillende partijen nauw samenwerken om ouderen de juiste zorg dicht bij huis te bieden. Een centraal punt waar huisartsen de zorg voor hun patiënten kunnen organiseren speelt hierbij een essentiële rol.

Samenwerking

Samenwerking tussen zorgverleners, sociale instanties, vrijwilligers en mantelzorgers is van groot belang. Door elkaar op de hoogte te houden en goed te communiceren, kunnen we ervoor zorgen dat er geen onnodige overlapping of lacunes in de zorg ontstaan. Hierdoor kunnen we ouderen een integrale zorg bieden, waarbij niet alleen medische aspecten worden meegenomen, maar ook aandacht is voor hun welzijn en sociale behoeften. Dit stond centraal op het symposium georganiseerd door een samenwerkingsverband van CardiaRespect Zorggroep en Saffier, in samenwerking met Huisartsencoöperatie SCH-2017.

Lees hier het volledige verslag van de bijeenkomst op 30 januari 2024

Wegwijs in de zorg in Scheveningen voor kwetsbare ouderen 12-2

 

Top