actueel

Welzijn op recept: ook voor jongeren een goede formule!

Jongeren zijn hard geraakt door de coronacrisis. Veel jongeren kampen met psychische klachten en soms melden zij zich bij de eerste lijn. In veel gevallen heeft deze groep baat bij Welzijn op recept, een verwijsmethode naar welzijns- en jongerenwerk.  In Katwijk, Kaag en Braassem en Houten laten ze zien dat die aanpak werkt. 

Op 24 juni organiseerde Reos samen met de gemeente Katwijk, maatschappelijk werk en welzijnswerk in Leiden e.o. een webinar over Welzijn op Recept voor jongeren. Er werden tips en ervaringen uitgewisseld. Hoe werkt Welzijn op recept voor jongeren? 

Kracht van het concept

“We kregen al verwijzingen van volwassenen via Welzijn op recept,” vertelt Daphne van Dijk, jongerenwerker en consulent welzijn bij een welzijnsorganisatie in Houten. “De vraag om ook jongeren te helpen naar zorg op de juiste plek kwam vanuit het medisch centrum. Met welzijn, de gemeente en huisartsen is het toen ook voor jongeren opgezet. Dat is de kracht van het concept, dat we het samen hebben gedaan.” 

“Belangrijk in de startfase is het goed vertellen naar welk jongerenaanbod de eerstelijnszorg kan verwijzen. In de eerste lijn weten ze soms niet wat jongerenwerk inhoudt. Geef concrete voorbeelden van jongeren die gebaat zijn met Welzijn op recept”, vervolgt Daphne. Samenwerken met een jongerenwerker is helemaal goed: hij of zij kan beter vertellen wat er mogelijk is.”

Zelf contact opnemen

Titia van Ispelen welzijnscoach in Kaag en Braassem: “We helpen via Welzijn op recept jongeren die kampen met eenzaamheid, weinig sociale contacten hebben of bijvoorbeeld twintigers die geen werk hebben en dan wat buiten de samenleving komen te staan.  Een belangrijke tip is dat de jongere zelf ook gemotiveerd is, anders werkt het niet. Maar dan nog zal een jongere niet snel contact met welzijnswerk opnemen. Daarom is na de verwijzing een actieve benadering van de jongere belangrijk. Niet afwachten!”

Huisartsen over Welzijn op recept voor jongeren

Huisarts Marie-Louise Rodewijk verwijst jongeren naar Welzijn op Recept, die door de reguliere jeugdzorgverleners niet kunnen of willen worden begeleid. “Een jongerenwerker van WOR kan dan vaak nog wel een ingang geven. Door contact te houden met jongeren op een laagdrempelige manier hoop ik dat jongeren zelf op tijd hulp kunnen krijgen als dat nodig is”.

Niet alleen huisartsen maar ook andere eerstelijnszorgverleners kunnen verwijzen, bijvoorbeeld fysiotherapeuten of psychologen. Daphne: “We hadden een verwijzing van een psycholoog van een jongere van zestien die weinig sociale contacten had. De jongere vond het leuk om gitaar te spelen. Via Welzijn op recept is de jongere muziek gaan maken met anderen en heeft op die manier nieuwe contacten opgedaan. Hierdoor kon de psycholoog haar hulpverlening afbouwen.” 

Onbekend…

Vaak wordt er al vanuit andere instanties verwezen naar jongerenwerkers. Vanuit de eerstelijnszorg vaak nog niet. Vaak is de onbekendheid het probleem. Daphne: “Als ze een succesverhaal zien dan gaat het balletje rollen. Goed blijven terugkoppelen en dan gaat het lopen.” 

De jeugdverpleegkundigen, jongeren- en welzijnswerkers en beleidsmedewerkers krijgen de tip om klein te beginnen en elke keer een stapje te nemen. Het webinar heeft de interesse gewekt en er wordt enthousiast gereageerd. “We gaan gewoon aan de slag en haken aan bij wat er al is!”

Als er lokaal al verwezen wordt via Welzijn op recept dan is de doelgroep jongeren, met een jongerenwerker, gemakkelijk toe te voegen. Maar wat als dat nog niet het geval is? Dan moeten diverse partijen eerst met elkaar om de tafel om afspraken te maken.  

Op de website van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op recept vindt u  handreikingen en stappenplannen. 

Wilt u aan de slag met Welzijn op recept? Reos kan u helpen.

Contact

Wilt u meer weten over het opzetten van Welzijn op recept in uw gemeente? Reos helpt bij het opzetten van Welzijn op recept in verschillende gemeenten. We helpen bij de opstart; van het lokaal creëren van draagvlak bij gemeente, welzijn en eerstelijnszorg. Tot het maken van een concreet werkplan. Reos werkt samen met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op recept. Neem contact op met Reos adviseurs Daphne de Leeuw 06 832 457 71 en John Hoenen 06 535 981 66.  

Wat is Welzijn op recept?
Welzijn op Recept is een lokale samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het welzijnswerk. Het is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Met klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid gaan mensen vaak naar de huisarts of de fysiotherapeut. Maar deze klachten hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een stage, het verlies van contact met vrienden of eenzaamheid. Via Welzijn op Recept worden mensen verwezen naar de welzijnscoach. Die geeft de ondersteuning die aansluit bij hun behoefte. Reos werkt samen met het Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Top