actueel

Werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen zelfstandig verder

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (hierna: WDH) gaat per 01-01-16 zelfstandig verder. Zorg en Zekerheid beheert als preferente verzekeraar voor Zuid-Holland Noord gelden uit de beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en Kwaliteitsontwikkeling’ en koopt ondersteuningsactiviteiten in bij onder andere Reos. Monodisciplinaire scholing is geen activiteit die valt onder de doelen van de beschreven beleidsregel. De samenwerking tussen Reos en de WDH in de huidige vorm, gefinancierd door deze gelden, stopt.

De WDH zet in 2016 een deel van haar werkzaamheden voort en u ontvangt de informatie daarover in hun nieuwsbrief. Directeur-bestuurder Marie-Fleur Lobry: “Wij danken Robert, Kees, Jaap, Els en Ingrid voor hun waardevolle inzet op nascholing voor huisartsen. Het is goed om te zien dat zij hun activiteiten voort zullen zetten op andere wijze. Zo blijft hun kennis en expertise beschikbaar voor de regio.”

Top